ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΠΟΤΟΥ

Ονομάζομαι  Ελένη Καπότου και είμαι  Δικαστική  Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας.  Από την αρχή της έναρξης της δραστηριότητάς μου ασχολήθηκα κατά το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς μου με τον ΚΕΔΕ από ανάγκη στην αρχή και στην συνέχεια από επιλογή (δεν είναι τυχαίο ότι οι πιο πολύ συνάδελφοι μου με αποκαλούν η «ΚΕΔΙΤΙΣΑ»).

Το κομμάτι της εκτέλεσης στον ΚΕΔΕ  αφορά μεγάλο αριθμό συναδέλφων οι οποίοι με πολύ κόπο προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες  που προκύπτουν καθημερινά χωρίς να έχουν στο πλευρό τους την διοίκηση του συλλόγου και συγκεκριμένα ανθρώπων της Διοίκησης που έχουν εκλεγεί με την δική τους ψήφο και με την υπόσχεση ότι  θα βοηθήσουν για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων τους.

Δυστυχώς ότι έχει να κάνει με τους συναδέλφους που ασχολούνται με τον ΚΕΔΕ νομίζω ότι μας αντιπροσωπεύει η φράση  «Παιδιά ενός κατώτερου Θεού» όπως ανέφερα και σε κάποιο προηγούμενο σχόλιό μου και σας αναφέρω παραδείγματα που συνηγορούν στην  άποψή μου αυτή  :

  • Στην κοινή εκτέλεση οι αμοιβές είναι διπλάσιες, στον ΚΕΔΕ οι αμοιβές είναι πάντα στο 1/3 αυτών (35 ευρώ –   10 ευρώ ανά  επίδοση).
  • Στην κοινή εκτέλεση η είσπραξη της αμοιβής γίνεται μέσα σε εύλογο και σύντομο χρονικό  διάστημα στον ΚΕΔΕ δύο φορές τον χρόνο και αυτό τώρα γιατί στα προηγούμενα χρόνια  γινόνταν  μία φορά κάθε διετία και να μην αναφέρω  αρκετά πιο πριν που είχαμε να πληρωθούμε και  τρία χρόνια.
  • Για να προβείς σε εκτέλεση στην κοινή διαδικασία πάντα προηγείται προκαταβολή εξόδων αντίθετα στον ΚΕΔΕ ποτέ δεν γίνεται αυτό και αντ΄ αυτού ακόμα και τα έξοδα προκαταβάλλονται από τους δικαστικούς επιμελητές (ταχυδρομείο, πιστοποιητικά, μάρτυρας κ.λ.π).
  • Στην κοινή εκτέλεση είτε με επισπεύδοντα ιδιώτη είτε τραπεζικά ιδρύματα η αμοιβή εισπράττεται εξ ολοκλήρου χωρίς την προσκόμιση φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας, ενώ στον ΚΕΔΕ για να εισπράξεις θα πρέπει να είσαι ενήμερος στην Δ.Ο.Υ. δηλαδή δεν αρκεί  να έχεις ρυθμίσει το ποσό της οφειλής (δικαίωμα  που έχει κάθε πολίτης)  αλλά να έχεις ξοφλήσει κάθε ποσό  (ακόμα και μη ληξιπρόθεσμο)  διαφορετικά συμψηφίζεται (μαζί και το ποσό του  ΦΠΑ)  με την οφειλή και πολλές φορές συνάδελφοι μπορεί να μην εισπράξουν για μεγάλο χρονικό διάστημα την αμοιβή τους από την Δ.Ο.Υ. λόγω οφειλών τους προς αυτή.

Στην τελευταία τριετία ο όγκος της δουλειάς του ΚΕΔΕ περιορίστηκε σημαντικά χωρίς να ασχοληθεί κανείς με το θέμα αυτό   (γιατί  άλλωστε αφού είχαν εξασφαλίσει  την δουλειά του ο καθένας από την  Διοίκηση και όχι βέβαια από τον ΚΕΔΕ)  και συγκεκριμένα :

Α) Με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε την απόφαση  με την οποία ανατέθηκε στους Δικαστικούς Επιμελητές η επίδοση των καταλογιστικών πράξεων και μάλιστα με ΠΟΛ ορίστηκε  ως αμοιβή το ½ της τιμής ζώνης. Μεγάλο  μερίδιο δουλειάς για τους συναδέλφους   το οποίο όμως δεν χάρηκαν  για πολύ γιατί με απόφαση του κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ άλλαξε το ποσό  που ορίστηκε σαν όριο για την επίδοση των πράξεων αυτών. Και αυτό συνέβη μόλις δύο με τρεις ημέρες μετά την επίσκεψη της τωρινής διοίκησης του Συλλόγου στον κ Διοικητή της ΑΑΔΕ για συζήτηση επίλυσης  των προβλημάτων του κλάδου.

Β)  Μεγάλο μέρος  της δουλείας του ΚΕΔΕ αποτελούσαν οι επιδόσεις των κατασχετηρίων εις χείρας τρίτου (Κ.Χ.Τ.) και  ιδιαίτερα προς τα τραπεζικά ιδρύματα. Δυστυχώς σε «μία νύκτα» όπως λέει και ο λαός μας η επίδοση των  κατασχετηρίων αυτών έγινε ηλεκτρονική και μάλιστα όχι από τους δικαστικούς επιμελητές αλλά από τους ίδιους τους υπαλλήλους της Δ.Ο.Υ.  Εδώ ερωτώ, εάν είχαμε πιστοποιηθεί ηλεκτρονικά και είχαμε ηλεκτρονική υπογραφή θα μπορούσαμε να  αναλάβουμε  το κομμάτι  αυτό των επιδόσεων των Κ.Χ.Τ.  και μάλιστα όταν στο ΦΕΚ αμοιβών της κοινής εκτέλεσης έχει οριστεί ότι για επίδοση  με ηλεκτρονικά μέσα  η αμοιβή είναι 25,00 Ευρώ (εξομοίωση με τις αμοιβές της κοινής εκτέλεσης).

Γ) Τελευταίο φαινόμενο είναι η εγγραφή υποθήκης κατά οφειλετών του Δημοσίου  η διαδικασία της οποία γίνεται από τον Δικαστικό Επιμελητή ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ γι΄ αυτό. Δυστυχώς στο ΦΕΚ αμοιβών για τον ΚΕΔΕ δεν υπάρχει πρόβλεψη αμοιβής και στον ΚΕΔΕ η εγγραφή υποθήκης γίνεται χωρίς επίδοση. Στην τελευταία πρόταση για αλλαγή στις αμοιβές του ΚΕΔΕ η ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.  θεώρησε σωστό να  προσθέσει  αμοιβή για την  σύνταξη και εγγραφή της υποθήκης  υπέρ του Δημοσίου η οποία όμως δεν  έγινε ΔΕΚΤΗ.  Στην ίδια πρόταση  υπάρχει και η κοστολόγηση των επιδόσεων με ζώνες αλλά και η αμοιβή  για την σύνταξη πράξεων του ΚΕΔΕ με πάγια ποσά  καθώς και αμοιβή για την ενέργεια δημοσίευσης στο Ταμείο Νομικών  των περιλήψεων των πλειστηριασμών με σκοπό  αφ΄ ενός να έχουμε μία εξομοίωση με τις τιμές της κοινής εκτέλεσης με σκοπό να φτάσουμε σταδιακά σε ενιαίες τιμές αφ΄ ετέρου να κερδίσουμε  χρόνο αποφεύγοντας τον δύσκολο και χρονοβόρο υπολογισμό που κάνουμε τώρα για τα έξοδα των πράξεων. Δυστυχώς και πάλι δεν εισακουστήκαμε και η πρόταση δεν έγινε ΔΕΚΤΗ.

Δ) Τελευταία παρατηρείται το φαινόμενο υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ. (ειδικά στην επαρχία) να προβαίνουν σε επιδόσεις εγγράφων  και συγκεκριμένα σας αναφέρω  υπάλληλο επαρχιακής Δ.Ο.Υ. αντί να δώσει σε συνάδελφο της επαρχίας να κάνει την επίδοση της κατασχετήριας έκθεσης στην υπηρεσία του Υπουργείου  Συγκοινωνιών  του συγκεκριμένου Νομού  το κατέθεσε η ίδια η υπάλληλος του Δικαστικού στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας του συγκεκριμένου Υπουργείου Συγκοινωνιών με την δικαιολογία ότι «δίπλα μας είναι  η υπηρεσία του Υπουργείου, γιατί να προβούμε σε έξοδα». Και βέβαια ας μην ξεχνάμε ότι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ., ΚΕΑΟ καταθέτουν τις αναγγελίες  στους Συμβολαιογράφους (ανάλογα με το πόσο κοντινή απόσταση είναι οι συμβολαιογράφοι από τις υπηρεσίες). Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι η ΑΑΔΕ έχει ήδη προβεί σε πρόσληψη ατόμων με  νομικές γνώσεις για την στελέχωση των τμημάτων και ιδιαίτερα των  νέων ελεγκτικών κέντρων που θα συσταθούν  στα οποία θα πρέπει να έχουν πρόσβαση κατά την γνώμη μου οι Δικαστικοί  Επιμελητές ως όργανα εκτέλεσης. Ποιος μπορεί να εξασφαλίσει στους  Δικαστικούς  Επιμελητές του ΚΕΔΕ την αναγκαιότητά τους και την διατήρησή τους στο μέλλον ως απαραίτητο όργανο εκτέλεσης και νομιμότητας των πράξεων της εκτέλεσης;

Ε) Κατά την πληρωμή από την Δ.Ο.Υ των πινάκων αμοιβών μας  δυστυχώς για τους περισσότερους συναδέλφους  λόγω οφειλών μας προς την Δ.Ο.Υ. (ΦΠΑ  εισόδημα) γίνεται συμψηφισμός  και μάλιστα   δεν γίνεται επιμερισμός ως προς την αμοιβή και το ΦΠΑ αλλά  η Δ.Ο.Υ. παρακρατεί μαζί με το ποσό της αμοιβής και το ΦΠΑ με αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι όταν έρθει η ώρα της καταβολής του (ΦΠΑ) να δυσκολεύονται στην πληρωμή γιατί δεν το έχουν εισπράξει. Αλλά το σημαντικότερο όλων είναι η έκδοση του σχετικού παραστατικού (τιμολόγιο) χωρίς να  γνωρίζουμε  το πότε αυτό θα εξοφληθεί. Το μόνο  που γνωρίζουμε είναι η ΚΑΤΑΒΟΛΗ του ΦΠΑ (τρίμηνο) από εμάς προς την υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)  η οποία μας οφείλει χρήματα. Δηλαδή μας απαιτεί την έκδοση των παραστατικών εντός  προθεσμιών σύμφωνα με τον Νόμο (δηλ. εντός του έτους που έχουν διενεργηθεί οι πράξεις), καθυστερεί την καταβολή των αμοιβών μας  για μεγάλο διάστημα και όταν μας εξοφλήσει αυτό γίνεται ΑΤΟΚΑ αλλά απαιτεί την εμπρόθεσμη εξόφληση από εμάς των  υποχρεώσεών μας προς αυτή (φόρους ΦΠΑ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ)  άλλως την εισπράττει ΕΝΤΟΚΑ.

Και δυστυχώς εδώ θα αναφέρω  ότι το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να έχει λυθεί εάν  είχε  ενταχθεί στον Κώδικά μας ένα ανάλογο άρθρο  σαν το άρθρο 57  παρ. 2 του Κώδικα Δικηγόρων ώστε να εκδίδουμε τα Τιμολόγιά μας όταν πληρωνόμαστε.   

Πολλές φορές έχουμε ζητήσει από την διοίκηση του συλλόγου να μεριμνήσει ώστε να  υπάρχει μία φόρμουλα  όπου να παρακρατείται το ποσό του ΦΠΑ και να καταχωρείται στο ΑΦΜ του κάθε συναδέλφου έτσι ώστε  κατά την υποβολή της τριμηνιαίας  κατάστασης να γίνεται η εκκαθάριση και ο  κάθε συνάδελφος να καταβάλει είτε την διαφορά είτε να επιστρέφονται σ΄ αυτόν επιπλέον ποσά όπως π.χ. παρακρατείται το ποσό του 20% που αντιστοιχεί στον φόρο εισοδήματος  αλλά η Διοίκηση του Συλλόγου απάντησε ότι αυτά δεν είναι εφικτά πράγματα. Εφικτά δεν είναι γι΄ αυτούς που δεν θέλουν να ασχοληθούν  επειδή οι ίδιοι έχουν λύσει τα δικά τους προβλήματα και δεν ασχολούνται με το ΚΕΔΕ (είναι γνωστό ότι τα περισσότερα μέλη του Διοίκησης του Συλλόγου συνεργάζονται με Τράπεζες).

Η αλήθεια είναι ότι όσο συνεχίζω το κείμενο τόσο μου έρχονται στο μυαλό και νέα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα όσοι ασχολούμαστε ενεργά με τον ΚΕΔΕ. Προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει μία νέα διοίκηση   στον Σύλλογο με γνώση και σοβαρότητα  και φροντίζοντας τα προβλήματα αυτά να μην παραμένουν άλυτα αλλά να επιλύονται με τον καταλληλότερο τρόπο προς όφελος αυτών που εκπροσωπεί δηλ. των συναδέλφων είτε αυτοί ασχολούνται με τον ΚΕΔΕ είτε με την κοινή εκτέλεση.  Άλλωστε η τελευταία επιτυχία που μπορώ να θυμηθώ για τον ΚΕΔΕ ήταν αυτή να πληρωνόμαστε επιπλέον αμοιβή για κατάσχεση περισσοτέρων ακινήτων κι αυτή ήταν επί Διοίκησης ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. !!

Δεν αρκούμαστε  πλέον σε υποσχέσεις και μάλιστα σε προεκλογικές,   οι οποίες  θα  μπουν στο χρονοντούλαπο και  θα ξεχαστούν μόλις εισπράξουν τα «ψηφαλάκια» τα οποία αναζητούν εναγωνίως  ιδιαίτερα  τώρα λόγω των αρχαιρεσιών.

Συνάδελφοι, όσοι ασχολείστε με τον ΚΕΔΕ αλλά και όσοι ασχολείστε με την κοινή εκτέλεση  φροντίστε με την ψήφο σας να  δώσετε το δικαίωμα σε άτομα που γνωρίζουν, δουλεύουν καθημερινά,  είναι μάχιμοι  Δικαστικοί Επιμελητές και αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με σας να ασχοληθούν και να επιλύσουν αυτά με τον πιο συμφέρον τρόπο για όλους. Να ασχοληθούν με την ύπαρξη του κλάδου των Δικαστικών Επιμελητών, τα προβλήματα  και την επίλυση αυτών  αλλά και την συνέχιση και διατήρησή του επαγγέλματος του  Δικαστικού  Επιμελητή  ως οργάνου αναγκαίου για την διατήρηση της νομιμότητας.

Ελένη Κ. Καπότου

Γραμματέας ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.

Υποψήφια Σύμβουλος

Συλλόγου Αθηνών

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)