ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

Με το άρθρο 973 (και 966) του νέου Κ.Πολ.Δ. ο οφειλέτης και τα ενδιαφερόμενα μέρη λαμβάνουν γνώση της νέας ημέρας πλειστηριασμού που για οποιονδήποτε λόγο δεν έγινε, μόνο με την ανάρτηση που γίνεται στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του ΤΑΝ – ΕΤΑΑ.

Η άποψή μας για το συγκεκριμένο άρθρο ήταν από την αρχή γνωστή και για τον λόγο αυτό, εκτός των άλλων παρατηρήσεών μας που είχαμε καταθέσει στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή και στο Υπουργείο, τονίζαμε: Κεφαλαιώδες λάθος η μη ενημέρωση του οφειλέτου – πολίτη, της ημερομηνίας του νέου πλειστηριασμού με επαναληπτική διαδικασία. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικατασταθεί με μία ανάρτηση σε ιστοσελίδα. Η δημοσιότητα και η φυσική ενημέρωση του οφειλέτη είναι αναγκαία τόσο για την επίτευξη των σκοπών του πλειστηριασμού, αλλά και όσων ακόμη έχουν έννομο συμφέρον και ανάγκη προστασίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται φυσικά και ο οφειλέτης.

Και ήλθε η ώρα που δικαιονόμαστε, όταν η εκδοθείσα Πολ 1041/20-3-2017 από την ΑΑΔΕ και η απάντηση που δόθηκε από την ίδια σε ερώτημα Συμβολαιογράφου, υπενθυμίζει την υποχρέωση, για επίδοση επί ποινή ακυρότητας, λόγω ματαίωσης του αρχικού πλειστηριασμού από τον ίδιο δανειστή, η μετά από δήλωση επίσπευσης, προς τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας της κατοικίας και ασκήσεως του επαγγέλματος του οφειλέτου, με δικαστικό επιμελητή.

Και τονίζει ακόμη ότι πρέπει να λαμβάνει γνώση (η Δ.Ο.Υ.) έγκαιρα και πρωτογενώς (και όχι έμμεσα, κατόπιν αναζήτησης στον διαδικτυακό τόπο) του μέλλοντος να διενεργηθεί πλειστηριασμού για την εμπρόθεσμη αναγγελία των απαιτήσεών της.

Συνεπώς, η άποψή μας είναι ξεκάθαρη, ώστε να μην υπάρχει ακυρότητα της διαδικασίας του πλειστηριασμού (παρ’ ότι ο δικαστικός επιμελητής δεν εμπλέκεται στην επαναληπτική διαδικασία και για τον λόγο αυτό δεν φέρει και καμία ευθύνη) είναι δε η εξής:

Στην πράξη που συντάσσει ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος να δίδεται παραγγελία προς δικαστικό επιμελητή, ώστε να επιδίδει την πράξη αυτή στα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και ανάγκη προστασίας, δηλαδή σε όσους επιδίδαμε και την επαναληπτική περίληψή μας (και όχι μόνο στις Δ.Ο.Υ.).

Σημείωση:

  • Οι επιδόσεις προς τους Προϊσταμένους – Διευθυντές της Δ.Ο.Υ. και του Τελωνείου, επί ποινή ακυρότητος, επιβάλλεται να γίνουν σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 356/1974 (ΚΕΔΕ).

  • Οι επιδόσεις προς τους Διευθυντές του Ι.Κ.Α. (ήδη ΕΦΚΑ), επί ποινή ακυρότητος, επιβάλλεται να γίνουν σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του Α.Ν. 1846/1951, σε συνδυασμό με το ν. 1469/1984 κατά το οποίο εφαρμόζονται και για το Ι.Κ.Α. (ήδη ΕΦΚΑ) οι αντίστοιχες διατάξεις του ΚΕΔΕ.

  • Οι επιδόσεις προς τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) επιβάλλονται να γίνουν, επί ποινή ακυρότητος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 45057/11/72 απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Οικονομικών, κατά την οποία εφαρμόζονται και για τον Ο.Λ.Π. οι αντίστοιχες διατάξεις του ΚΕΔΕ.

  • Επίδοση στον ενυπόθηκο:

Σύμφωνα με το άρθρο 972, πρέπει να αναγγελθεί το αργότερο πέντε (5) ημέρες πρίν από τον πλειστηριασμό και ο ενυπόθηκος δανειστής. Προφανώς και αυτός πρέπει να λαμβάνει γνώση για την εμπρόθεσμη αναγγελία των απαιτήσεών του.

  • Επίδοση στον οφειλέτη:

Στο δικό μας σύστημα αναγκαστικής εκτέλεσης η ιδιότητα του οφειλέτη είναι σεβαστή. Γι’ αυτό τον λόγο, και όχι μόνο επειδή έχει ανάγκη προστασίας, πρέπει να έχει ακριβή και αντικειμενική ενημέρωση από το αρμόδιο όργανο, που είναι ο δικαστικός επιμελητής.


Θυμίζουμε την πρότασή μας για την τροποποίηση του άρθρου 973 που έχει κατατεθεί στο Υπουργείο και η δεύτερη νομοπαρασκευαστική επιτροπή με Πρόεδρο τον κ. Κράνη, στην οποία συμμετείχε και ο πρώην Πρόεδρος της ΟΔΕΕ Ευθύμιος Πρεκετές (και ο οποίος την είχε καταθέσει), είχε γίνει αποδεκτή. Αλλά, δυστυχώς, ψηφίστηκε αυτούσιο το αρχικό σχέδιο της πρώτης επιτροπής, η οποία αρχικά (σας θυμίζουμε και αυτό, γιατί δώσαμε μάχες να το πετύχουμε) δεν προέβλεπε να εκδίδεται ούτε απόσπασμα κατασχετήριας έκθεσης.


Η πρότασή μας για το άρθρο 973:

Παρ. 1. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο πλειστηριασμός δεν έγινε κατά την ημέρα που είχε ορισθεί, επισπεύδεται πάλι με εντολή προς τον δικαστικό επιμελητή να συνεχίσει την αναγκαστική εκτέλεση. Η εντολή κατατίθεται στον υπάλληλο του πλειστηριασμού και συντάσσεται σχετική πράξη …

Παρ. 3. … Ο πλειστηριασμός επισπεύδεται με βάση το απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 955 παρ. 2 και 995 παρ. 4 …

(ολόκληρη η πρότασή μας στο τεύχος 45 – Οκτωβρίου 2015).

Συντακτική Επιτροπή

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)