ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.

Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Eπιμελητών

ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. - Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Eπιμελητών

Ενημέρωση

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι σε συνέχεια της διαρκούς ενημέρωσης την οποία προσπαθούμε να παρέχουμε σε όλους τους συναδέλφους και με την ευγενική συμπαράσταση της συναδέλφου Ελένης Καπότου,  σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

  

1.- Σύμφωνα με τον άρθρο 51 παρ. 1 του Ν. 4387/2016 συνίσταται νέος ενιαίος φορέας ασφάλισης  ήτοι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία  «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» αποκαλούμενος «Ε.Φ.Κ.Α.» το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με ημερομηνία έναρξης την 01-01-2017.

 

Νέος Α.Φ.Μ.  997072577.

Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ.

Σύμφωνα με το άρθρο 54 του ίδιου Νόμου (4387/2016) στο ΕΦΚΑ μεταφέρεται και υπάγεται από 01-01-2017 το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και με την ίδια οργανωτική δομή και προσωπικό. Το ΚΕΑΟ εποπτεύεται από το Διοικητική του Ε.Φ.Κ.Α. ή από τον Υποδιοικητή του μετά από εκχώρηση της αρμοδιότητας αυτής.

Σημ. Το Α.Φ.Μ.  που είχε το ΙΚΑ – ΚΕΑΟ (09003373) έχει καταργηθεί και  νέο Α.Φ.Μ. του ΚΕΑΟ είναι το ΑΦΜ του ΕΦΚΑ  ως άνω (Α.Φ.Μ. 997072577,  Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ).

**************************

2.- Σύμφωνα με τον άρθρο 1  του Ν. 4389/2016 συνίσταται Ανεξάρτητη  Διοικητική Αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα με την επωνυμία  «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ» (Α.Α.Δ.Ε.) με σκοπό τον προσδιορισμό τη βεβαίωση και την είσπραξη των φορολογικών , τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων που άπτονται του πεδίου των αρμοδιοτήτων της.

Η Αρχή απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, Διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές. Η αρχή υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον  Κανονισμό της Βουλής και τη διαδικασία του άρθρου 4 του Ν. 4389/2016.

Από την έναρξη λειτουργίας  της Αρχής καταργείται η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και η θέση του Γενικού Γραμματέα που προϊσταται αυτής.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4389/2016 η Αρχή ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών ……

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4389/2016 η Αρχή δεν υπόκειται σε ιερατικό έλεγχο ή εποπτεία από του Υπουργείο Οικονομικών.

 

Νέος Α.Φ.Μ. 997073525

Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ.

Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10,  Αθήνα 10562.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λέξη «ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» έχει  ήδη αφαιρεθεί από τις σφραγίδες και τους διακριτικούς τίτλους των Δ.Ο.Υ.

Οι νέες σφραγίδες των Δ.Ο.Υ.  έχουν ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Δ.Ο.Υ.  ……………………………..

Ελένη σε ευχαριστούμε θερμά.

Βεβαίως, περιμένουμε κι άλλα κείμενα όχι μόνο από σένα αλλά και από άλλους συναδέλφους…. Άλλωστε δεν υπάρχει πιο επίκαιρο σύνθημα από του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!!!

Κατηγορία: Ειδήσεις - Νέα

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Optionally add an image (JPEG only)