Ενημέρωση

Κ.κ συνάδελφοι

Επειδή μας ρωτάτε: 

  • Κατάθεση και δημοσίευση εγγράφου σημειώματος προς τον υπάλληλο του πλειστηριασμού
  • Υποδείγματα έκθεσης κατάσχεσης ακινήτου και αποσπάσματος 

Σύμφωνα με το άρθρο 995 παρ. 6 μέσα σε 10 ημέρες από την κατάσχεση ο δικαστικός επιμελητής καταθέτει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού έγγραφο σημείωμα στο οποίο καθορίζονται ημέρες και ώρες επίσκεψης από υποψηφίους πλειοδότες του ακινήτου που κατασχέθηκε, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού . Η επίσκεψη πραγματοποιείται με τη συνοδεία του Δικαστικού Επιμελητή. Το σημείωμα συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση που συντάσσει ο υπάλληλος του πλειστηριασμού και το περιεχόμενό του δημοσιεύεται μέχρι την 15η ημέρα από την κατάσχεση στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ταμείου Ασφάλισης Νομικών.

Σας επισημαίνουμε :

Έχουμε ζητήσει με έγγραφο που έχει αποστείλει η Ομοσπονδία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης από το 2015 την κατάργηση του άρθρου αυτού.

Έτσι όπως έχει διατυπωθεί η διάταξη θα μπορούσε να συμπεράνει κάποιος ότι η δημοσίευση γίνεται από τον Συμβολαιογράφο.

Το σωστό όμως κατά την άποψή μας είναι, αρμόδιος για την δημοσίευση είναι ο δικαστικός επιμελητής και  για να μην γίνεται και ξεχωριστή δημοσίευση του σημειώματος από το απόσπασμα της παραγράφου 4 του άρθρου 995, οι ημέρες και ώρες της επίσκεψης  να συμπεριλαμβάνονται στο απόσπασμα,  ώστε να γίνεται μία δημοσίευση . Αυτό επιτυγχάνεται με την αναφορά του άρθρου 995 παρ. 6 στην εντολή όπου μας δίνεται κατ άρθρο 927 ΚΠολΔ ώστε να συμπεριληφθεί στην έκθεσή μας και στη συνέχεια στο απόσπασμα που θα δημοσιεύσουμε.

Επισημαίνουμε ότι το άρθρο μιλά για ημέρες και ώρες (πληθυντικός αριθμός) και όχι για ημέρα και ώρα. Κατά συνέπεια μπορούμε να βάλουμε δύο συνεχείς ημέρες  και δύο ώρες για να είμαστε ευθυγραμμισμένοι με το γράμμα του Νόμου.

 

Υπόδειγμα:

 

Έγγραφο σημείωμα

Προς τον υπάλληλο του πλειστηριασμού……………………………….

 

Σας γνωστοποιώ ότι

Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 995 ΚΠολΔ οι ημέρες και ώρες επίσκεψης από υποψήφιους πλειοδότες του ακινήτου που κατασχέθηκε με την υπ αριθμ. ………έκθεσή μου και του οποίου ο πλειστηριασμός ορίστηκε για τις……………και που θα πραγματοποιηθούν με τη συνοδεία του δικαστικού επιμελητή καθορίζονται  ως εξής : Στις……………ημέρα……………και από ώρα (πχ) 11π.μ. έως 13.00 μ.μ

                                              

Ημερομηνία…….

                         

Ο Επί της εκτελέσεως Δικαστικός Επιμελητής

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Το έγγραφο σημείωμα η κατάθεση και η δημοσίευσή του ισχύει μόνο για τα ακίνητα και όχι για τα κινητά
  • Μετά από την έκδοση του Προεδρικού διατάγματος για την εμπορική αξία των ακινήτων από 01-06-2016 σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του νέου ΚΠολΔ τα διαμορφώσαμε μερικώς  και σας τα δημοσιεύουμε
  • Σημειώνουμε επίσης ότι σύμφωνα με το άρθρο 993 παρ. 2 εδ.3 για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου λαμβάνεται υπ όψη η εμπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της κατάσχεσης
  • Τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται η εμπορική αξία του ακινήτου όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της κατάσχεσης (άρθρο 995 παρ.1 εδάφιο 4). Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι εδώ δεν έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 954 παρ.2 περίπτωση γ όπου η τιμή της πρώτης προσφοράς για τουλάχιστον τα 2/3 της αξίας ισχύει μόνο για κινητά. (Στη δεύτερη νομοπαρασκευαστική επιτροπή ο πρώην πρόεδρος της ΟΔΕΕ Ευθύμιος Πρεκετές είχε επισημάνει μεταξύ πολλών άλλων και αυτή την ανακολουθία και είχε ζητήσει να διορθωθεί.)
  • Σας υπενθυμίζουμε ότι παράλληλα με τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης του νέου ΚΠολΔ τρέχει και η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης σύμφωνα με τον προηγούμενο ΚΠολΔ και μόνο για τις επιταγές που έχουν επιδοθεί το προηγούμενο έτος (δεν αλλάζουμε απολύτως τίποτα  – ακόμη και οι δημοσιεύσεις γίνονται με τον προηγούμενο τρόπο-Δελτίο για Αττική ή Εφημερίδες για την υπόλοιπη Ελλάδα)
  • Τις επισημάνσεις μας (προθεσμία – επιδόσεις κ.λ.π. για το νέο ΚΠολΔ θα τις βρείτε και στο τεύχος 45 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ –ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ του 2015, σελίδα 15 της ΙΣΗΓΟΡΙΑΣ
  • Σ’ ότι αφορά τα κινητά επειδή δεν υπάρχουν παρά ελάχιστες διαφορές όπως τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3 της εκτίμησης, τόπος πλειστηριασμού, θα σας δημοσιεύσουμε υποδείγματα σύντομα.

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)