Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων

JusticeΑριθμός Απόφασης:    3377/2016

(αριθμ.έκθεσης κατάθεσης δικογράφου αίτησης:3256/24.5.2016)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

( Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων )

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Κωνσταντίνα Σπηλιωτοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε νόμιμα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 26.5.2016, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα , για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΤΟΥΣΑΣ: Φανής χήρας Νικολάου Ρόζα, το γένος Μιχαήλ Σταμπουλίδου, κατοίκου Αθηνών (Θρασυβούλου 15, Χαλάνδρι Αττικής), την οποία εκπροσώπησε στο Δικαστήριο η πληρεξούσια δικηγόρος της Βασιλική Βαϊραμίδου (Δ.Σ.Θεσσαλονίκης – Α.Μ. 2232).

 ΤΟΥ ΚΑΘ’ΟΥ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: Σταμάτη Ιωαννίδη του Μαργαρίτη, κατοίκου Θεσσαλονίκης (Αναργύρων 9, Πανόραμα), ο οποίος εμφανίστηκε στο Δικαστήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Τρύφωνα Ιορδάνογλου (Δ.Σ.Θεσσαλονίκης – Α.Μ.2297).

   Η ανακόπτουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 21.5.2016 ανακοπή, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό 3256/24.5.2016 και προσδιορίστηκε δικάσιμος η αναγραφόμενη στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους,  που ζήτησαν να γίνουν δεκτοί και κατέθεσαν τα σημειώματά τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

   Η ανακόπτουσα ζητεί τη διόρθωση της με αριθμό 291/11.4.2016 κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας και της με αριθμό 299/22.4.2016 περίληψης της ανωτέρω κατασχετήριας έκθεσης, που συνέταξε ο δικαστικός επιμελητής στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Ηλίας Γκουντρουμπής, δυνάμει των οποίων στις 8 Ιουνίου 2016 εκτίθεται σε αναγκαστικό πλειστηριασμό η ακίνητη περιουσία της, για την ικανοποίηση απαίτησης του καθ’ ου, επειδή, όπως ισχυρίζεται, αφενός μεν η αξία της είναι μεγαλύτερη από εκείνη που αναφέρεται στην ανωτέρω έκθεση και περίληψη αφετέρου δε το ακίνητο δεν περιγράφεται επαρκώς. Η εμπρόθεσμη αίτηση αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπο εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. Κ.Πολ.Δ. Είναι νόμιμη, καθώς στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 993 παρ.2, 954 παρ.4 Κ.Πολ.Δ. Επειδή στην προκείμενη περίπτωση η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση διενεργήθηκε πριν τις 1.1.2016, και συγκεκριμένα στις 18.6.2015, όπως επικαλείται η ανακόπτουσα και όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη από τον καθ’ ου έκθεση επίδοσης με αριθμό 479Γ’/18.6.2015 που συνέταξε ο δικαστικός επιμελητής του Πρωτοδικείου Αθηνών Θεοφάνης Χατζηγρίβας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση όπως ίσχυαν πριν τη ισχύ του Ν.4335/2015, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του νόμου αυτού (άρθρο 1 άρθρο 9 παρ.3 του Ν.4335/2015). Πρέπει, επομένως, να εξετασθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν. 

   Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων Αναστασίας Μούσιου και Σπύρου Ντίνου, που εξετάσθηκαν με επιμέλεια της ανακόπτουσας και του καθ’ ου, αντίστοιχα και όλων ανεξαιρέτως των εγγράφων που προσκόμισαν οι διάδικοι πιθανολογούνται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει της με αριθμό 291/11.4.2016 κατασχετήριας έκθεσης και της περίληψης κατασχετήριας έκθεσης με αριθμό 299/22.4.2016 του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Ηλία Γκουντρουμπή κατασχέθηκε, με επίσπευση του καθ’ ου, η ακίνητη περιουσία της ανακόπτουσας και ειδικότερα ένα διαμέρισμα – κατοικία με μικτό εμβαδό 130,60 τ.μ. και καθαρό 117,90 τ.μ., πρώτου όροφου που αποτελείται από τρία δωμάτια, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, χωλ, διάδρομο, λουτροαποχωρητήριο και αποχωρητήριο, με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο και στα λοιπά κοινόκτητα και κοινόχρηστα μέρη της οικοδομής 5%, το οποίο διαμέρισμα βρίσκεται σε οικοδομή που έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο εμβαδού 388 τ.μ. επί της οδού Λυσιμάχου 6 στη Δημοτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και συνορεύει Ανατολικά με οικόπεδο Βογιατζάκη, Δυτικά εν μέρει με πολυκατοικία σε οικόπεδο Βελιτζανίδη και Αγγελίδη και εν μέρει με ανώνυμη οδό (πεζόδρομο), Νότια με πολυκατοικία σε οικόπεδο Βελιτζανίδη και Βόρεια με οδό Λυσιμάχου. Η ιδιοκτησία αυτή φέρει ΚΑΕΚ 190448209006/0/5 του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης. Η διαλαμβανόμενη στην έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης και στην περίληψη περιγραφή του ακινήτου πιθανολογήθηκε ότι είναι ακριβής, καθόσον με λεπτομέρεια περιγράφεται τόσο το κατασχεθέν διαμέρισμα όσο και το οικόπεδο επί του οποίου βρίσκεται η οικοδομή. Ειδικότερα, δεν καταλείπεται καμία αμφιβολία στους πιθανούς πλειοδότες για την ταυτότητα του κατασχεθέντος και ειδικότερα για το ότι το διαμέρισμα του α’ ορόφου έχει πρόσοψη επί της οδού Λυσιμάχου ενώ το οικόπεδο συνορεύει σε μία πλευρά του εν μέρει και με πεζόδρομο (ανώνυμη οδό). Αναφέρεται, επομένως, και το χαρακτηριστικό γνώρισμα (σύνορο με πεζόδρομο) που κατά τους ισχυρισμούς της ανακόπτουσας αναβαθμίζει την αξία του ακινήτου της και για το λόγο αυτό το σχετικό αίτημα για διόρθωση της περιγραφής του κατασχεθέντος πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμο.  Περαιτέρω, η αξία της ακίνητης περιουσίας που κατασχέθηκε και η οποία εκτίθεται σε αναγκαστικό πλειστηριασμό στις 8 Ιουνίου 2016, ανέρχεται σε 188.700 ευρώ και αντιστοίχως, η τιμή πρώτης προσφοράς ανέρχεται σε 125.800 ευρώ (2/3 των 188.700 ευρώ) (άρθρο 954 παρ.2 περ.γ΄ Κ.Πολ.Δ. όπως τροποποιήθηκε με Ν.3346/2005) και όχι στο ποσό των 115.200 ευρώ που όρισε ο δικαστικός επιμελητής ως τιμή πρώτης προσφοράς, ίση με την αντικειμενική αξία του ακινήτου. Στο ανωτέρω συμπέρασμα κατέληξε το Δικαστήριο εκτιμώντας αφενός μεν το ότι το διαμέρισμα έχει ανακαινιστεί προ τριετίας περίπου με πολυτελή είδη (εντοιχιζόμενες ηλεκτρικές συσκευές, περιποίηση ξύλινων και μαρμάρινων πατωμάτων, ανακαίνιση λουτρών, καινούριες ντουλάπες, πόρτα ασφαλείας, καινούριες εσωτερικές πόρτες κλπ.), σύμφωνα με την κατάθεση της μάρτυρος, η περιοχή στην οποία βρίσκεται είναι προνομιακή (τέρμα νέας παραλίας – αρχή οδού Ανθέων), υπάρχει σύνδεση με μέσα μαζικής μεταφοράς και από τη βεράντα του διαμερίσματος υπάρχει θέα στο Θερμαϊκό Κόλπο και σε πάρκο (βλ. προσκομιζόμενη έκθεση εκτίμησης ακινήτου από το μεσιτικό γραφείο του Αλέξανδρου Μπουσουλέγκα), αφετέρου δε την αντικειμενική αξία του διαμερίσματος (115.129,35 ευρώ, βλ. προσκομιζόμενο φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας που συνέταξε η συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης Δανάη Παρπούλα), την παλαιότητα της οικοδομής (37 έτη) και την γενικότερη κάμψη στην αγορά ακινήτων σύμφωνα και με την κατάθεση του μάρτυρος.   Επίσης, πιθανολογείται ότι θα επέλθει βλάβη στην ανακόπτουσα από τη διαφορά της εκτίμησης. Καθώς δε ο υπολειπόμενος χρόνος (οκτώ ημερών) δεν επαρκεί για την τήρηση των απαιτούμενων κατ’ άρθρο 960 Κ.Πολ.Δ. διατυπώσεων δημοσιότητας (954 παρ. 4 εδ. ε’ Κ.Πολ.Δ.), πρέπει να οριστεί και νέα ημέρα πλειστηριασμού, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό. Ακολούθως, η κρινόμενη ανακοπή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσία βάσιμη και ο καθ’ ου πρέπει να καταβάλει στην ανακόπτουσα μέρος από τα δικαστικά της έξοδα, κατ’ άρθρο 178 ΚΠολΔ, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την ανακοπή.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας με αριθμό 291/2016 και της περίληψης της ανωτέρω κατασχετήριας έκθεσης με αριθμό 299/2016, που συνέταξε ο δικαστικός επιμελητής στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Ηλίας Γκουντρουμπής.

ΟΡΙΖΕΙ την αξία της ακίνητης περιουσίας που εκτίθενται σε αναγκαστικό πλειστηριασμό δυνάμει της πιο πάνω έκθεσης και περίληψης σε εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια (188.700) ευρώ και την τιμή πρώτης προσφοράς σε εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες οκτακόσια (125.800) ευρώ.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη των γνωστοποιήσεων και των δημοσιεύσεων.

ΟΡΙΖΕΙ χρόνο πλειστηριασμού την 27η Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00’ έως 17.00’.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον καθ’ ου η ανακοπή στην καταβολή μέρους των δικαστικών εξόδων της ανακόπτουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των εκατό  (100,00) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στη Θεσσαλονίκη με τη σύμπραξη της Γραμματέως Παναγιώτας Κουτζιαμπαση, στις 30 Μαΐου 2016 .

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ    και θεωρήθηκε αυθημερόν  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                

                                                                           –

Παρατηρήσεις στην απόφαση  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης  με αριθμό 3377/2016

Η ανωτέρω απόφαση  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης  με αριθμό 3377/2016 ασχολείται με το θέμα της ενάρξεως ισχύος των νέων διατάξεων της αναγκαστικής εκτελέσεως που εισήχθησαν με το  νόμο 4335/2015. Ορθά έκρινε ότι επειδή  η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση διενεργήθηκε πριν τις 1.1.2016, και συγκεκριμένα στις 18.6.2015  έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση όπως ίσχυαν πριν τη ισχύ του Ν.4335/2015, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του νόμου αυτού (άρθρο 1 παρ.3 του ένατου άρθρου του Ν.4335/2015). Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε ημερίδα του ΣΔΕΕ η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κυρία Χαρίκλεια Απαλλαγάκη σε σχέση με την έναρξη εφαρμογής των νέων διατάξεων που αφορούν την εκτέλεση  «το παλιό θα πάει με το παλιό και το νέο με το νέο» . Περαιτέρω η εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ/τος 67/2015 (Α΄110) που καθορίζει τη “Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης και περιλήψεων πράξεων και δηλώσεων στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ)” ανεστάλη  μέχρι 30.04.2016. Από 1.5.2016 οι δημοσιεύσεις που αφορούν τις διατάξεις των άρθρων 954 παράγραφος 4 εδάφιο γ’, 955 παράγραφος 2 εδάφιο β’, 965 παράγραφος 5 εδάφιο θ’, 973 παράγραφος 1 εδάφιο γ’ και παράγραφος 3 εδάφιο δ’, καθώς και 995 παράγραφος 4 εδάφιο β’ του Κώδικα Πολιτικής δικονομίας ,όπως αντικαταστάθηκαν με το νόμο 4335 του 2015,  πραγματοποιούνται στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ) και  ειδικότερα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με την  επωνυμία : deltio.tnomik.gr .Σύμφωνα με τα προλεχθέντα , οι νέες διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση εφαρμόζονται όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση διενεργείται μετά την 1.1.2016. Όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση έχει γίνει πριν από την 1.1.2016 εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Πολ. Δ. όπως ίσχυαν προ του νόμου 4335/2015. Περιπτωσιολογικά αναφέρω : α) Δεν υφίσταται υποχρέωση ανάρτησης της απόφασης του δικαστηρίου που εκδίδεται μετά από άσκηση ανακοπής, (παρ.4 του άρθρου 954 Κ.Πολ.Δ.).  β) Για τη δημοσίευση στην Ιστοσελίδα Δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ)  (άρθρο 960 παρ. 2  εδ. β και 999 παρ. 3 εδ.β  του Κ.Πολ.Δ. -όπως ίσχυαν προ της 1.1.2016). Η ανωτέρω ιστοσελίδα θα ετίθετο σε εφαρμογή με Προεδρικό διάταγμα το οποίο ουδέποτε εκδόθηκε. Η ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ) τέθηκε σε εφαρμογή με το Προεδρικό Διάταγμα  67 του 2015 το οποίο έλαβε υπόψη του  α) το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 954, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 955 του Π.δ. 503/1985 «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας» (Α΄ 182), όπως ισχύουν μετά το Ν. 4335/2015 (Α΄ 87). β) το εδάφιο  θ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 965, καθώς και τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 973 του Π.δ. 503/1985 «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας» (Α΄ 182), όπως ισχύουν μετά το Ν. 4335/2015 (Α΄ 87), και γ)) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 995 του Π.δ. 503/1985 «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας» (Α΄ 182), όπως ισχύει μετά το Ν. 4335/2015 (Α΄ 87) , και γ) . θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο νέο άρθρο 995 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο  διότι εκεί αναφέρεται  ότι η τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό ακινήτου ορίζεται η εμπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της κατάσχεσης . Στην περίπτωση αυτή υπερισχύει ως ειδικότερη διάταξη της διάταξης της παρ. 2 περίπτωση γ του (νέου) άρθρου 954 .  Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή για τις κατασχέσεις που πραγματοποιούνται μετά από την 1.6.2016 ημέρα έναρξης εφαρμογής  του ΠΔ 95/2016  «Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και καθορισμός του αρμοδίου οργάνου προσδιορισμού της αξίας» (  Α 95).

Γεώργιος Γρ. Παπαγεωργίου

Εφέτης

Σταύρος Σταυρακάκης

Τελικά πρέπει να παραδεκτουμε ότι η τιμή Α’ προσφοράς στα ακίνητα ταυτίζεται με την εμπορική αξία. Αξιζει ομως να σημειωθει οτι το άρθρο 993 που αφορά κατάσχεση ακινήτου παραπέμπει, (μεταξύ άλλων στην παράγραφο 2 εδάφιο γ του άρθρου 954 που αφορά την τιμή Α’ προσφοράς, (στα κινητα) και εκεί αναφέρεται ότι και στα ακίνητα θα ισχύει η τιμή της Α’ προσφοράς στα 2/3 της αξίας του. Και μετά έρχεται το άρθρο 995 παρ. 1 τελευταία πρόταση, να οριζει αλλα ντ’ αλλων δηλαδη να οριζει ότι η τιμή Α’ προσφοράς στα ακινητα ταυτίζεται με την εμπορική αξία αυτων. Ο ορισμός αυτός, ή ήταν περιττος αφού με προηγούμενο άρθρο, (993 και η παραπομπή αυτού στο 954), ορίζεται και προσδιορίζεραι η τιμή Α’ προσφοράς στα ακινητα, ή εκείνοι που “μοχθησαν” για τον Νέο Κ.Πολ.Δ. έκαναν σοβαρά, πολύ σοβαρά λάθη…..και δεν λένε να τα διορθώσουν πριν γίνει μπάχαλο. Εγώ πάντως οφείλω να ζητήσω ταπεινα συγνώμη από τον εφετη κο Παπαγεωργίου που προτιμά το άρθρο 995. Και έτσι πρέπει καθότι ναι μεν έρχονται 2 άρθρα σε αντίθεση μεταξύ τους, αλλά πρέπει να ακολουθούμε εκείνο που είναι υπέρ του οφείλετη. Εξάλλου η κύρια αναφορά πρέπει να υπερισχύει της παραπομπής.
Σταύρος Σταυρακάκη
Ήδη παραιτηθείς από Δικ. Επιμελητής, (40 χρόνια γαρ στο επάγγελμα).

Σταύρος Σταυρακάκης

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η τιμή Α’ προσφοράς, σε ότι αφορά στην κατάσχεση ακινήτου, σύμφωνα με τον νέο Κ.Πολ.Δ., δεν ταυτίζεται
με την εμπορική αξία αυτού , (όπως αναφέρει παραπάνω ο αγαπητός εφέτης κος Παπαγεωργίου στις παρατηρήσεις του), αλλά προσδιορίζει στα 2/3 αυτής. Και ούτε δημοσιεύονται δι’ αναρτησεως (από 01-05-2016), όλοι οι πλειστηριασμοί, (ανεξαιρέτως), στην ειδική ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ. Η παλαιά διαδικασία ακολουθεί την παλαιά Δικονομία.
Ταπεινά
Σταύρος Σταυρακάκης
“Υποψήφιος Συνταξιούχος” Δικ.Επιμελητής

Σταυρακάκη Χρύσα

Όταν λέμε ότι το “παλιό πάει με το παλιό”, το εννοούμε πλήρως. Επομένως η δημοσίευση αποσπάσματος θα γίνει, (βέβαια μόνο σε ότι αφορά την επαρχεία), όπως ακριβώς και πριν το 2016, δηλαδη σε ημερήσια εφημερίδα τόπου εκτέλεσης και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΟΔΕΕ και όχι στην ειδική ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ). Και σε ότι αφορά στην τιμή Α’ προσφοράς, (σ’ αυτές τις περιπτώσεις δηλαδή τις παλιές), ορίζεται η αντικειμενική αξία… η εμπορική αξία δεν εφαρμόζεται παρά μόνο στις “νέες κατασχέσεις”, όσες δηλαδή γίνονται με βάσει την επίδοση της επιταγής προς πληρωμή που έγινε μετά την 31-12-2015, (από 01-01-2016 και μετα). Αυτό υπαγορεύουν οι μεταβατικές διατάξεις όπως τόνισε η και η κα Απαλαγάκη.

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)