ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.

Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Eπιμελητών

ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. - Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Eπιμελητών

Χορήγηση αδειών για επίδοση

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΓΡ. ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜ 1.176
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 18~ΑΘΗΝΑ 10682
Τηλέφωνο~Fax 2103820310
Κινητό Τηλέφωνο 6932686818

ΠΡΟΣ: Σύλλογο Δικαστικών Επιμελητών Αθηνών κλπ
Υπ’ όψη Γεωργίου Μήτση~Προέδρου Δ.Σ.
κατάθεση με πρωτόκολλο)

Κοινοποίηση: Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος
(κατάθεση με πρωτόκολλο)

ΘΕΜΑ: Χορήγηση αδειών για επίδοση

Αθήνα, 26.02.2016

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Ο Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Αθηνών, ήδη από 12/01/2016, συμμετέχει (και ορθότατα) στις απεργιακές κινητοποιήσεις των λοιπών επιστημονικών Συλλόγων (Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι κλπ) με σκοπό την αποτροπή της κατάθεσης στη Βουλή του ασφαλιστικού νομοσχεδίου που εισηγείται ο αρμόδιος Υπουργός κ. Κατρούγκαλος.

Το πλαίσιο χορήγησης αδειών καθορίσθηκε με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας· περιγράφεται δε στο γραπτό sms που μου αποστείλατε στο κινητό μου τηλέφωνο  την 19/01/2016 και έχει (τηρείται πιστά η σύνταξη και η ορθογραφία) κατά λέξη ως εξής:

«ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ, ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ, ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΙ ΑΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΧΟΡΗΓΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΞΩΔΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΛΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ. ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΣΗΣ» (Αποστολέας: SYLLOGOS, Kέντρο Μηνυμάτων: +306912342525, Εστάλη 19 Ιαν. 2016 – 17:19:38)

Από τη γραμματική ερμηνεία της απόφασης που έλαβε το Δ.Σ. του Συλλόγου προκύπτει ότι άδεια χορηγείται σε δύο και μόνο περιπτώσεις ήτοι: (A) …ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ … και (B) … ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΞΩΔΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (…) ΜΑΡΤΥΡΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ… Ρητά τέλος αναφέρεται ότι το ΔΣ αποφάσισε ΝΑ ΜΗΝ ΧΟΡΗΓΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΞΩΔΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ. Σημειώνω ότι δεν έχει περιέλθει επισήμως σε γνώση μου τροποποίηση του ανωτέρω πλαισίου χορήγησης των αδειών.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Θέτω υπόψη Σας (αν ήδη δεν το γνωρίζετε) ότι η ως άνω απόφαση του ΔΣ παραβιάζεται κατά κόρον. Πιο συγκεκριμένα: κάποιοι «συνάδελφοι» (και αν χρειαστεί θα επανέλθω με ονόματα, αν και είμαστε γνωστοί άπαντες οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ…) ζητούν και λαμβάνουν άδεια προκειμένου να επιδώσουν έγγραφα (εξώδικα, αποφάσεις ακόμα και κατασχετήρια!!!) που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις περί χορήγησης αδείας.

Οι άδειες, ως γνωστόν, χορηγούνται μετά από αίτημα που υποβάλλεται προφορικά (από τον ενδιαφερόμενο Δικαστικό Επιμελητή)· η εξέταση του αιτήματος (καθώς και η απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψής του) λαμβάνουν χώρα αμέσως. Η διαδικασία αυτή καθιστά την όποια απόφαση περί χορήγησης ή απόρριψης της άδειας ανέλεγκτη και άρα διάτρητη· καθόσον το παρέχον την άδεια μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου δεν θα μπορούσε να ελεγχθεί ούτε τυπικά (αφού δεν υπάρχει γραπτός τύπος αιτήματος που να αναφέρει τους λόγους που καθιστούν αναγκαία τη χορήγηση της άδειας) ούτε ουσιαστικά (διότι ουδείς ~ούτε το φυσικό πρόσωπο που παρέχει την άδεια ούτε ο Σύλλογος στο όνομα του οποίου αυτή χορηγείται~ τηρεί αντίγραφο του δικογράφου για το οποίο δόθηκε άδεια επίδοσης). Επιτρέπεται κατά τούτο στον καθένα να ζητήσει άδεια για οτιδήποτε και στο κάθε μέλος του ΔΣ που θα εξετάσει το αίτημα να την χορηγήσει (είτε εκούσια, για δικούς του λόγους, είτε και ακούσια λόγω π.χ. αβλεψίας, κόπωσης ή και ανθρώπινου λάθους)

Οι «συνάδελφοι» αυτοί, που ζητούν άδεια για τέτοια έγγραφα εκμεταλλεύονται το ισχύον διάτρητο καθεστώς αδειών (ενδεχομένως και τις προσωπικές σχέσεις τους με κάποιους εκ των μελών του ΔΣ). Έτσι «κατορθώνουν» και να απεργούν και να δουλεύουν!!! Και, αν σε κάτι διαφέρουν από όσους «συναδέλφους» δεν απέχουν (ασκώντας, εν τέλει, το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της εργασίας ~άρα από τυπική άποψη ορθά συμπεριφερόμενους) είναι τούτο μόνο: ότι οι δεύτεροι, οι «προκομμένοι εργαζόμενοι» και «τηρητές του Συντάγματος» τουλάχιστον ενεργούν ηθικότερα δρώντας με το θάρρος της άποψής τους (όσο απεχθής κι αν είναι αυτή τους η άποψη…)

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι οι Δικηγορικοί και Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι Αθηνών και Πειραιά χορηγούν στα μέλη τους άδεια για διενέργεια κάποιας πράξης σχετικής με τα καθήκοντά τους με μεγάλη φειδώ και μόνο κατόπιν γραπτού και αιτιολογημένου αιτήματος το οποίο κατατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Συλλόγων αυτών με πρωτόκολλο (εις τρόπον ώστε και ο αιτών και ο παρέχων την άδεια να είναι δυνατό να ελεγχθούν από τις αντίστοιχες των Συλλόγων νομικές Υπηρεσίες ή επιτροπές χορήγησης αδειών).

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Στην τρέχουσα αποχή (όπως και σε κάθε προηγούμενη ανεξαιρέτως από το έτος 1996 οπότε και διορίσθηκα) συμμετείχα αδιαλείπτως -και ολόθερμα- από την πρώτη ημέρα που αποφασίσθηκε. Και τούτο όχι κατά καθήκον ούτε βέβαια από συντεχνιακή υποχρέωση· αλλά κυρίως από συνέπεια προς τις ιδεολογικές αρχές και πιστεύω μου.

Με βαθύτατη λύπη μου θα ήθελα να Σας ενημερώσω (και δι΄ Υμών και τα μέλη του Δ.Σ. του οποίου προεδρεύετε) ότι εφόσον η αποχή συνεχιστεί και εφόσον δεν αλλάξει το καθεστώς χορήγησης αδειών  εγώ θα επανέλθω AMEΣA στην ενεργό επαγγελματική δράση (αγνοώντας προφανώς οποιαδήποτε  απόφαση του Δ.Σ. για συνέχιση της αποχής). Τη δήλωσή μου αυτή προσάγω ενώπιόν Σας απολύτως συνειδητά και ΜΕΤΑ ΛΟΓΟΥ ΓΝΩΣΕΩΣ· είμαι δε απολύτως αποφασισμένος να την υλοποιήσω στο ακέραιο. Ο μόνος λόγος ωστόσο που θα μπορούσε να αποτρέψει την εκτέλεση της άνω ειλημμένης απόφασής μου είναι η στάση έναντι της καταγγελίας μου, τόσο η δική Σας –προσωπικά– όσο και του υπόλοιπου Δ.Σ. (μέλη του οποίου άλλωστε χορηγούν τις άδειες). Τη στάση Σας αυτή εκλιπαρώ· ευελπιστώ δε να εισακουσθώ ώστε να μη χρειαστεί να υλοποιήσω την απόφασή μου ~και μάλιστα ερχόμενος σε κόντρα με τις ιδέες και τη συνείδησή μου. Ζητώ κάτι απλό και όχι δύσκολα εφαρμόσιμο: τη θέσπιση ΑΜΕΣΑ από το ΔΣ του Συλλόγου μίας μεθόδου χορήγησης αδειών αντικειμενικής και αδιάβλητης (την οποία μέθοδο θα παρακαλούσα, εφόσον βέβαια υιοθετήσει το ΔΣ, να μου γνωστοποιήσετε γραπτά ~με το προσφορότερο για Εσάς μέσο, ακόμα και με fax, στον αριθμό 2103820310~ το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 03/03/2016).

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ (ως Σύλλογος) ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΧΟ ~αρκεί να αντιγράψουμε τις μεθόδους που οι όμοροι κλάδοι μετέρχονται στο θέμα χορήγησης αδειών, με την αναγκαία προσαρμογή στις όποιες ιδιομορφίες του δικού μας λειτουργήματος.

Εύχομαι να αρθείτε στο ύψος των περιστάσεων τιμώντας το θεσμό που υπηρετείτε και εισακούοντας την καταγγελία μου (αλλά και την απόλυτα ειλικρινή επιθυμία μου να μην γίνω, με πόνο ψυχής, απεργοσπάστης)

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΓΡ. ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ

Δικαστικός Επιμελητής

Εφετείου Αθηνών

Κατηγορία: Ειδήσεις - Νέα

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Optionally add an image (JPEG only)