ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ Ή «ΜΙΖΕΡΙΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ

Κ.κ Συνάδελφοι,

Στην εκ προοιμίου εύκολη και ανέξοδη κριτική για κοινωνική απαξίωση και άλλα τέτοια φληναφήματα, απαντούμε ότι τη δεδομένη στιγμή και εν΄ όψει των κρίσιμων εξελίξεων για τον κλάδο προέχει η ΟΥΣΙΑ, η ΣΟΒΑΡΗ και ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ των συναδέλφων και οι ΠΡΑΞΕΙΣ.

 Στα πλαίσια, λοιπόν, των αλλαγών συνεχίζουμε και επεξεργαζόμαστε τον πανελλαδικό πίνακα ζωνών επιδόσεων για όλα τα Εφετεία της χώρας καταρχήν με χρέωση από το κέντρο της πόλης του κάθε Πρωτοδικείου και, εν συνεχεία, από το κέντρο της πόλης που εδρεύει κάθε επιμελητής και κάθε αστική εταιρεία (μετά την ολοκλήρωση του μητρώου όπου ο κάθε επιμελητής και κάθε αστική εταιρεία θα δηλώσουν την έδρα τους) και τον τρόπο προείσπραξης τους ηλεκτρονικά, που θα ενεργοποιηθεί πλήρως όταν εκδοθεί το σχετικό προεδρικό διάταγμα. Στην επισήμανσή μας ότι σε περίπτωση που εντοπίσετε λάθη στις ζώνες χρέωσης ή αστοχία σε περιοχές να μας ενημερώσετε προκειμένου να γίνει άμεση διόρθωση, οι Πρόεδροι των περιφερειακών Συλλόγων και τα μέλη τους ανταποκρίθηκαν άμεσα και γίνονται καθημερινά διορθώσεις, που σημαίνει ότι οι πίνακες ανανεώνονται μέχρι να πάρουν την τελική τους μορφή .

Δυστυχώς ο Σύλλογος των Αθηνών, αντί να επεξεργαστεί με σοβαρότητα τους πίνακες, αντέγραψε τους αρχικούς και πρόσθεσε και την δική του ‘πινελιά’, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται στο site του Συλλόγου διαφορετικές (και συνήθως μεγαλύτερες) χιλιομετρικές αποστάσεις από αυτές που έχει αναρτήσει η Ομοσπονδία, γεγονός που σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργεί μεγάλη σύγχυση ως προς τη ζώνη που τελικά ανήκει ο κάθε Δήμος και, κατά συνέπεια, ως προς την τελικά χρέωση.

Να σημειωθεί ότι η λανθασμένη αναφορά ΖΩΝΗΣ και κατά συνέπεια η μεγαλύτερη χρέωση, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους ανακοπών από τους δικηγόρους ,το Δημόσιο και τους φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα (ΙΚΑ, ΔΟΥ Ο.Τ.Α κλπ), ειδικά στο στάδιο της εκτέλεσης.

Κ.κ Συνάδελφοι,

Η σοβαρότητα μεταφράζεται ως εξής: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

παραδείγματα υπολογισμού αποστάσεων περιοχών :

1.- Δήμος Πετρούπολης: ΖΩΝΗ Α

Υπουργείο Μεταφορών 9,5 χλμ.

χάρτες Χ.Ο : 8,43 χλμ.

Letsgo: 8,6 χλμ.

Apostaseis : 9,01 χλμ.

Σύλλογος Αθηνών 11 χλμ.-) Με τον τρόπο υπολογισμού της απόστασης από το Σύλλογο της Αθήνας, ο Δήμος Πετρούπολης εντάσσεται στη ΖΩΝΗ Β.

 

2.- Αργυρούπολη : ΖΩΝΗ Α

Υπουργείο Μεταφορών 9 χλμ.

χάρτες Χ.Ο : 9,84 χλμ.

Letsgo: 9,50 χλμ.

Apostaseis : 9,84 χλμ.

Σύλλογος Αθηνών 13 χλμ. .-) Με τον τρόπο υπολογισμού της απόστασης από το Σύλλογο της Αθήνας, η Αργυρούπολη εντάσσεται στη ΖΩΝΗ Β.

 

3.- Δήμος Χαλανδρίου : ΖΩΝΗ Α

Υπουργείο Μεταφορών 6,1 χλμ.

χάρτες Χ.Ο : 9,44 χλμ.

Letsgo: 9,90 χλμ.

Apostaseis : 8,84 χλμ.

Σύλλογος Αθηνών 11 χλμ. .-) Με τον τρόπο υπολογισμού της απόστασης από το Σύλλογο της Αθήνας, ο Δήμος Χαλανδρίου εντάσσεται στη ΖΩΝΗ Β.

 

4.- Δήμος Π. Φαλήρου : ΖΩΝΗ Α

Υπουργείο Μεταφορών 8,50 χλμ.

χάρτες Χ.Ο : 8,85 χλμ.

Letsgo: 8,50 χλμ.

Apostaseis : 9,01 χλμ.

Σύλλογος Αθηνών 11 χλμ. .-) Με τον τρόπο υπολογισμού της απόστασης από το Σύλλογο της Αθήνας, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου εντάσσεται στη ΖΩΝΗ Β.

 

5.- Δήμος Μαρκόπουλου-Μεσογαίας : ΖΩΝΗ Β

Υπουργείο Μεταφορών 28,70 χλμ.

χάρτες Χ.Ο : 29,71 χλμ.

Letsgo: 29,50 χλμ.

Apostaseis : 29,96 χλμ.

Σύλλογος Αθηνών 31 χλμ. .-) Με τον τρόπο υπολογισμού της απόστασης από το Σύλλογο της Αθήνας, ο Δήμος Μαρκόπουλου-Μεσογαίας εντάσσεται στη ΖΩΝΗ Γ.

 

Είναι άξιο απορίας και διερεύνησης τελικά αν το ΔΣ του Συλλόγου των Αθηνών έχει την σοβαρότητα να αντιμετωπίσει τα θέματα που παρουσιάζονται ή απλά είναι μίζεροι ερασιτέχνες που επεξεργάστηκαν τις αποστάσεις με εφαρμογή συστήματος πηγαίνοντας μέσω Βιέννης

Δεν περιποιεί τιμή στο ΔΣ του Συλλόγου των Αθηνών η προχειρότητα (;) με την οποία αντιμετωπίζουν τα μέλη του μια μείζονα μεταρρύθμιση, καθώς με τον τρόπο αυτό εκθέτουν πανελλαδικά το Σύλλογο των Αθηνών και δημιουργούν σύγχυση στους συναδέλφους, αντί να στέκονται αρωγοί στην προσπάθεια για βελτίωση της καθημερινότητας τους.

Προκειμένου οι συνάδελφοι να μην ταλαιπωρούνται και να μην δημιουργούνται συγχύσεις, θα ήταν χρήσιμο να ενημερώνονται για τις ζώνες και τις αποστάσεις βάσει του πίνακα που έχει αναρτηθεί (και διορθώνεται καθημερινά) στο site της Ομοσπονδίας.

Με εκτίμηση

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΕΚ ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ:

Α. ΕΠΙΔΟΣΗ
1. Για κάθε μία επίδοση δικογράφου ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης σε: • τριάντα πέντε ευρώ (35,00 €) από 0 έως 10 χλμ. (Α΄ Ζώνη) • πενήντα πέντε ευρώ (55,00 €) από 11 έως 30 χλμ. (Β΄ Ζώνη) • εβδομήντα τρία ευρώ (73,00 €) από 31 έως 60 χλμ. (Γ΄ Ζώνη) • ενενήντα πέντε ευρώ (95,00 €) από 61 και άνω χλμ. (Δ΄ Ζώνη). Σε περίπτωση επίδοσης έξω από τον νομό που έχει την έδρα του ο δικαστικός επιμελητής ή η αστική εται− ρεία των επιμελητών η αμοιβή της Δ΄ Ζώνης διπλασι άζεται. Για επίδοση σε νησί ή σε διαφορετικό νησί από εκεί− νο στο οποίο διατηρεί το γραφείο του ο δικαστικός επιμελητής, ή έχει την έδρα της η αστική εταιρεία δι καστικών επιμελητών, η αμοιβή του είναι αυτή της Δ΄ Ζώνης, υπολογιζόμενων και των πάσης φύσεως εξόδων.
2. Στις πιο πάνω περιπτώσεις η χιλιομετρική απόστα ση υπολογίζεται από την έδρα του Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου είναι διορισμένος και διατηρεί το γραφείο του ο δικαστικός επιμελητής ή είναι η έδρα της αστικής εταιρείας των δικαστικών επιμελητών.
3. Η αμοιβή του μάρτυρα που συμμετέχει στη θυροκόλληση κάθε εγγράφου υπολογίζεται στα δέκα ευρώ (10,00 €).
4. Σε περίπτωση που η επίδοση ματαιωθεί από λόγο ανεξάρτητο από τη θέληση του δικαστικού επιμελητή, λαμβάνει αυτός το 75% του ποσού της πιο πάνω αμοιβής. 5. Η αμοιβή για την επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 122 του Κ.Πολ.Δ. καθορίζεται σε είκοσι πέντε ευρώ (25,00 €).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kύριοι/ες συνάδελφοι,

Α. Αν γινει μια επιδοση πχ.. εντος της πολης της Καβαλας και το παραλαβει ο οφειλετης χρεωνουμε ως δικαιωματα μας ζωνη Α 35 ευρω + 8,05 ευρω φπα = 43,05 τελικη χρεωση

Β. Αν αρνηθει να υπογραψει ο οφειλετης τοτε θυροκολλουμε και υπογραφει ο μαρτυρας και χρεωνουμε
ως δικαιωματα μας ζωνη α 35 ευρω + 8,05 ευρω φπα = 43,05
και ως εξοδα 10 ευρω αμοιβη του μαρτυρα = 53,05 τελικη χρεωση.

Γ. Αν τωρα γινει θυροκολληση λογω απουσιας, υπογραφει ο μαρτυρας και χρεωνουμε
ως δικαιωματα μας ζωνη α 35 ευρω + 8,05 ευρω φπα = 43,05
και ως εξοδα ητοι : + 10 ευρω αμοιβη μαρτυρα + 2.62 αμοιβη ελτα = 55,67 τελικη χρεωση.

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΩ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΕΚ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΣ.

ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ 23 ΕΥΡΩ ΣΕ 35 ΕΓΙΝΕ, ΔΙΟΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 0 ΕΩΣ 10 ΧΛΜ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΑ (5ΕΥΡΩ),
Η ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ,
Η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ
Η ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΕΛΤΑ
ΗΤΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ 23 ΕΥΡΩ,
ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ.(δηλαδη η αμοιβη του μαρτυρα και των ελτα ειναι προσθετη στα 35)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Κ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΥ ΑΝΕΦΕΡΕ ΣΗΜΕΡΑ ΟΤΙ
ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ Η ΑΜΟΙΒΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ 35 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΘΥΡΟΚΟΛΛΗΣΗ Η ΑΜΟΙΒΗ ΜΑΣ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ 35 ΕΥΡΩ
ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ 35 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ 10 ΣΤΟΝ ΜΑΡΤΥΡΑ ΚΑΙ 2,62 ΣΤΑ ΕΛΤΑ….
ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΘΥΡΟΚΟΛΛΗΣΗ Η ΑΜΟΙΒΗ ΜΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ 22,38 ΕΥΡΩ.

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΕΤΑΙ ΕΤΣΙ ΤΟ ΦΕΚ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΣ ???????

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ. ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΤΗΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΗΔΗ.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΟΤΑΤΑ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ

θεωρω οτι ανεξαρτητως του προβληματος των αποστασεων, θα επρεπε να να υπαρχουν ακομα δυο στηλες….
μια για το κοστος επιδοσης με αρνηση (+10 ευρω αμοιβη μαρτυρα- για την οποια ο μαρτυρας ειτε θα υπογραφει σε απλη αποδειξη εισπραξης των 10 ευρω, την οποια θα περναμε στα εξοδα, ειτε θα γινεται σημειωση μεσα στο κειμενο της εκθεσης επιδοσης οτι ο μαρτυρας συμφωνα με το φεκ ελαβε την αμοιβη αυτη και
μια για το κοστος επιδοσης με θυροκολληση ( +10 ευρω αμοιβη μαρτυρα + 2,62 αμοιβη ελτα).
dxvkavala@hotmail.com

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)