Να γιατί τώρα …

 

Στη διαδικτυακή συνεδρίαση της 5ης Απριλίου του ΔΣ του Συλλόγου, λήφθηκε
ομόφωνα η απόφαση να σταλεί, σε Δικαστικές , ελεγκτικές και ανεξάρτητες αρχές Αίτημα/Αναφορά/Καταγγελία, προκειμένου να ερευνηθεί αρμοδίως, εάν η λειτουργία των «πολυπράγμονων» εταιρειών, εν συντομία «διαχείρισης
εγγράφων», ως προς το σκέλος της άμεσης ή έμμεσης διαμεσολάβησής τους
(διακίνηση δικογράφων, σύνταξη εκθέσεων αναγκαστικής εκτέλεσης και εκθέσεων επιδόσεων, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κ.α.) μεταξύ εντολέων και δικαστικών επιμελητών ή μεταξύ των εν λόγω εταιρειών και δικαστικών επιμελητών είναι σύννομη. Τη σύνταξη του αιτήματος θα επιμεληθεί νομικός.
Θα σταθούμε πρωτίστως στο ουσιαστικό κομμάτι της απόφασης του ΔΣ, το
Κλαδικό. Παράλληλα όμως, ας μας επιτραπεί να κάνουμε αναφορά και στο
παρασκήνιο αυτής της ιστορίας όπως διαδραματίστηκε στα Όργανα της
ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε., γιατί πολλά διαβάζετε, περισσότερα ακούτε, αλλά ελάχιστα σας
γίνονται πραγματικά γνωστά.
Ως προς το ουσιαστικό κομμάτι λοιπόν της απόφασης, δεν υπάρχει καμία
αμφιβολία πως έγινε το πρώτο βήμα. Το υφιστάμενο πρόβλημα πέρασε από τη
ζώνη της φαντασίας και των φημών στο πεδίο της ουσιαστικής και ρεαλιστικής του αντιμετώπισης, έτσι φαίνεται τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο. Θα φανεί αυτό από τη ζέση που θα επιδείξει η διοίκηση του Συλλόγου για το εάν και κατά πόσο διαθέτει την πραγματική βούληση να προχωρήσει σύντομα (υπήρξε δέσμευση) και με υπευθυνότητα (ελπίζουμε , αλλά εκεί θα είμαστε) στη διαχείριση της υπόθεσης.
Ολιγωρία και αδιαφορία σαν αυτή που επέδειξε στη γνωστή υπόθεση του 2016 δεν θα την επιτρέψουμε.
Είναι αναντίρρητη η ανάγκη του εξοστρακισμού αυτών των εταιρειών από το
χώρο. Αποτελεί και δικαίως, αίτημα της συντριπτικής πλειοψηφίας των
συναδέλφων η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος που πέρα από το
επαγγελματικό και βιοποριστικό αδιέξοδο, προκαλεί και ένα βαθύ ρήγμα στα
συναδελφικά χαρακτηριστικά της αλληλεγγύης, του αλληλοσεβασμού και της
εμπιστοσύνης , κάτι που μεσοπρόθεσμα μπορεί να αποδειχθεί ολέθριο για τον
κλάδο. Σύσσωμο το συνδικαλιστικό προσωπικό του κλάδου οφείλει να διαφυλάξει αυτές τις αρετές ως κόρη οφθαλμού.
Ας έρθουμε τώρα στα λιγότερο σημαντικά αλλά εξίσου σοβαρά, γιατί οι μισές
αλήθειες είναι χειρότερες από το ψέμα.
Επιχειρείται να παρουσιαστεί από την παραιτηθείσα τέως πρόεδρο της
ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. η ανάδειξη του θέματος ως αποκλειστικά δική της πρωτοβουλία.
Συγνώμη λάθος, συμπεριέλαβε και την κ. Κεσίνη, αφού από κοινού κατέθεσαν το αίτημα στο Σύλλογο μαζί με τα έγγραφα που το συνοδεύουν. Από το βράδυ της 12ης Φεβρουαρίου του 2021 (ημερομηνία παραίτησης της τέως προέδρου και απαλλαγής απ’ τα «δεσμά» της) μέχρι τις 22 Μαρτίου 2021 που κατατέθηκε το αίτημα με τα έγγραφα που το συνοδεύαν, πέρασαν 37 ολόκληρες μέρες!!!
Τριάντα επτά (37) μέρες απόλυτης και αποκλειστικής ενασχόλησης προκειμένου η παραιτηθείσα τέως Πρόεδρος της ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. να καταφέρει να γίνει δέκτης πληροφοριών, ερευνήσει, επικοινωνήσει, πείσει, συλλέξει, επιβεβαιώσει, επεξεργαστεί, συντάξει, ρωτήσει δύο (2) νομικούς, να μελετήσουν οι δύο (2) νομικοί, απαντήσουν οι δύο (2) νομικοί, να συντάξει εκ νέου, επικοινωνήσει την κ. Κεσίνη, μελετήσει η κ. Κεσίνη, εγκρίνει η κ. Κεσίνη, υπογράψει η κ. Κεσίνη και τέλος καταθέσουν από κοινού το αίτημα στο σύλλογο …
Ας τελειώνουμε όμως με την κωμική περιγραφή και ας πούμε τα πράγματα με τ’
όνομά τους.

Η ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. τον Δεκέμβριο του 2016 , επί προεδρίας κ. Μιχάλη Κανέλλου και των συμβούλων στο Σύλλογο, εκτός του ιδίου, των κ.κ. Μπρουζούκη και
Παπακωνσταντίνου και στην ΟΔΕΕ , πάλι εκτός του ιδίου και των κ.κ. Αντωνίου, Γρηγόρη και Μότσου και αφού έγινε δέκτης της πρώτης αξιοποιήσιμης πληροφορίας (συνοδευόμενη με έγγραφα) του τρόπου λειτουργίας τέτοιων εταιρειών, έπραξε αυτό που όφειλε. Ανέδειξε το θέμα και το έφερε στο Συμβούλιο του Συλλόγου και στην Ε.Γ. της ΟΔΕΕ αντίστοιχα για τα περαιτέρω, με το γνωστό ιστορικό (βρε σε ποια εισαγγελία πήγε; Εδώ ο παπάς εκεί ο παπάς).
Η πρωτοβουλία αυτή, πιθανότατα λειτούργησε ως καταλύτης και απελευθέρωσε, τουλάχιστον κάποιους συναδέλφους να εκφραστούν και να γνωστοποιήσουν προφορικά στους κ.κ. Αντωνίου και Μπρουζούκη νέα στοιχεία λίγο πριν τις εκλογές του 2019, αρνούμενοι όμως να βγουν ενυπόγραφα και να καταγγείλουν τα λεγόμενά τους. Επί μήνες συλλέγονταν πληροφορίες και υπήρχαν συζητήσεις εντός της παράταξης, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα εκείνα τα στοιχεία που θα  ήταν ικανά να στηρίξουν μια αξιόλογη και αξιοποιήσιμη αίτηση.
Τη συλλογή των επίμαχων εγγράφων είχε αναλάβει για λογαριασμό της
παράταξης προσωπικά η παραιτηθείσα τέως Πρόεδρος της ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.. Μάλιστα κατά καιρούς μας έλεγε χαρακτηριστικά πως περιμένει στοιχεία από την περιφέρεια. Μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 και 12ης Φεβρουαρίου 2021 που αποχώρησε παραιτούμενη από την παράταξη, καμία άλλη ενημέρωση δεν είχαμε εκ μέρους της για το θέμα αυτό.
Η περιγραφή που ακολουθεί αφορά γεγονότα που δεν μπορούν να
αμφισβητηθούν ούτε ως προς τη χρονική τους τοποθέτηση, ούτε ως προς την
ερμηνεία του περιεχομένου τους, αφού πρόκειται περί έγγραφων καταγραφών.
Λυπούμαστε που το αναφέρουμε, αλλά θα γκρεμίσουν το πονεμένο αφήγημα περί δέσμιων, κερατάδων και δαρμένων.
Στις απορίες και στα ερωτήματα που εκφράζει η αποχωρήσασα τέως Πρόεδρος
της ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. σε «κοινωνικά πηγαδάκια», της απαντάμε με σαφήνεια. Δεν κλέψατε καμία ιδέα, γιατί απλούστατα οι συνδικαλιστικές ιδέες δεν έχουν
αποκλειστικότητα. Εκφράζονται, ενίοτε από περισσότερους του ενός. Δύναται να τροποποιούνται αναλόγως των συνθηκών. Γίνονται αποδεκτές ή όχι από τις
πλειοψηφίες και διεκδικούνται από την Πολιτεία κυρίως μέσω των κλαδικών
οργάνων, με τους τρόπους που αυτά επιλέγουν (αγωνιστικά, διπλωματικά κτλ) και πάντα πλειοψηφικά.
Στη συγκεκριμένη άλλωστε συμμετείχατε και εσείς και αυτό δεν το αμφισβητεί
κανείς. Το αντίθετο συμβαίνει. Εσείς είστε αυτή που επιχειρείτε να παρουσιαστείτε, όχι μόνο ως αποκλειστική θεματοφύλακας των ηθικών αξιών του χώρου, αλλά και ως δέσμια για περίπου 20 χρόνια, σε μια παράταξη που δεν επέτρεπε να αναδειχθούν τα μεγάλα σας ταλέντα. Υποθέτουμε πως έχουν φτάσει και στα δικά σας αφτιά ή μάτια τα σχόλια των συναδέλφων για τη συγκεκριμένη επικοινωνιακή σας τακτική.
Σας θυμίζουμε πως ήσασταν μέλος της ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. κατά την περίοδο της
αναφοράς του Δεκεμβρίου του 2016 και Πρόεδρος κατά την περίοδο συλλογής των στοιχείων της τωρινής. Την πρώτη φορά ενεργήσατε, μαζί με τους υπόλοιπους αιρετούς της παράταξης σε Σύλλογο και ΟΔΕΕ, προς όφελος πρωτίστως του κλάδου και δευτερευόντως της παράταξης. Τη δεύτερη προς όφελος πρωτίστως δικό σας, δευτερευόντως της νέας σας παράταξης και ακολούθως του κλάδου.
Δεν αποτέλεσε βέβαια ιδιαίτερη έκπληξη για μας αυτή σας η επιλογή. Εδώ
παρακρατείτε μια έδρα της ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. μετά την παραίτησή σας, θα αποτελούσε ηθικό δίλλημα για σας η παρακράτηση των στοιχείων;
Δεν καταθέσαμε το αίτημα (ως ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.) γιατί απλούστατα εσείς είχατε άλλες προτεραιότητες την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 – Φεβρουαρίου 2021. Η προσπάθεια ανάδειξής σας, πάση θυσία, ως υποψήφιας της παράταξης για την προεδρία του Συλλόγου στις αρχαιρεσίες του 2022, έβαλε σε δεύτερη μοίρα οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία.
Και να πως αποδεικνύονται όλα αυτά χρονικά (τα κείμενα που είναι σε πλάγια
γραφή, αποτελούν πιστή αντιγραφή απ’ τις πρωτότυπες πηγές και είναι στη
διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου):
• Κατά τη συνεδρίαση της 16ης Σεπτεμβρίου 2020 της εκτελεστικής
Γραμματείας της παράταξης, μεταξύ άλλων και σύμφωνα πάντα με τα
πρακτικά, ο Νίκος Αντωνίου τοποθετείται ως ακολούθως:
«Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις εταιρείες διαχείρισης. Να μπει εισαγγελέας. Να σταλεί στην ΟΔΕΕ πρόταση για τις εταιρείες διαχείρισης. Την άλλη βδομάδα να ασχοληθούμε με υπόμνημα για τις εταιρείες διαχείρισης».
• Κατά τη συνεδρίαση της 26ης Νοεμβρίου 2020 της εκτελεστικής
γραμματείας της παράταξης, μεταξύ άλλων και σύμφωνα πάντα με τα
πρακτικά, ο Νίκος Αντωνίου τοποθετείται λέγοντας: «Έχει ζητηθεί ήδη από τον ……… να καταθέσει (εννοεί ενυπόγραφα τα στοιχεία) , έχει συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία για 18 εταιρείες, απ’ όσα γνωρίζει. Μπορούμε να κάνουμε καταγγελία στον Εισαγγελέα Διαφθοράς/Οικονομικού εγκλήματος. Η καταγγελία γίνεται είτε επώνυμα είτε από ΝΠΔΔ. Στις 31 Οκτωβρίου πέρασε νόμος για χρήση προσωπικών δεδομένων από δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές και όσους παρέχουν γενικά νομικές υπηρεσίες, όχι χρήση από άλλο πρόσωπο. Να πάει η Μαρία τα στοιχεία στο ΔΣ, ας το αναλάβει , όμως ακόμα πιστεύω δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό» (εκείνη τη στιγμή είχαμε μόνο υποσχέσεις για την παράδοση των επίμαχων εγγράφων).
• Την 29η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους στην ομάδα Viber της Γραμματείας
της παράταξης ο Νίκος Αντωνίου γράφει μεταξύ άλλων:
«Αφού συζητήσουμε και αποφασίσουμε για… το επόμενο που θα ήθελα να βάλω είναι το εξής: Συγκέντρωση/συλλογή στοιχείων (όπως λειτουργία/καταστατικός σκοπός κλπ.)
των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων/διακίνησης της επαγγελματικής μας ύλης, με λίγα λόγια ν’ ασχοληθούμε ενεργά με τους μεσάζοντες, να καταθέσουμε πρόταση στο Σύλλογο με αίτημα την αποστολή καταγγελίας στον Εισαγγελέα Διαφθοράς ή στον Οικονομικό Εισαγγελία, όπως σας είπα και τη προηγούμενη φορά, είναι καιρός πλέον να βάλουμε το μαχαίρι στο κόκκαλο».
Ελπίζουμε μετά την «υπενθύμιση» των πραγματικών γεγονότων, να μη χρειαστεί να επανέλθουμε εκ νέου στα δευτερεύοντα. Ας εστιάσουμε στα μείζονα.
Παρεμπιπτόντως, θα σας προτείναμε να αλλάξετε την παροιμία «και κερατάς και δαρμένος» που τελευταία έγινε η αγαπημένη σας, με την ειλικρινή…
«Τα καλά του Γιάννη θέμε, μα το Γιάννη δεν τον θέμε».
Για την Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Επιμελητών
Η Εκτελεστική Γραμματεία
Υ.Γ. Εκφράζεται από μια ισχνή μερίδα συναδέλφων, κυρίως πρώην συνδικαλιστικών συντρόφων, η άποψη πως εμείς ως συνδικαλιστική παράταξη δεν έχουμε το δικαίωμα να διοργανώνουμε δράσεις ενημέρωσης, σαν τη χθεσινή! Κραυγές απόγνωσης με χρήση επιθέτων που μόνο γέλιο μας προκαλούν (εκτροπή, πραξικόπημα, κ.α.). Καταλαβαίνουμε πως βρίσκεστε σε σημείο απόγνωσης και απόλυτης σύγχυσης, αλλά θα σας συμβουλεύαμε για να μην καταλήξετε παντελώς «γραφικοί», μη φτάσετε στο σημείο να απευθύνετε επιστολή στους Chad Hurley, Steve Chen και Jawed Karim, συνιδρυτές του YouTube, προκειμένου να κατεβάσουν το video απ’ την πλατφόρμα. Στην κατηγορία πως η ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. αντικατέστησε την ΟΔΕΕ και το Σύλλογο στην
ενημέρωση, απαξιούμε να απαντήσουμε επί της ουσίας. Θα επισημάνουμε απλώς να διαβάσετε, αν δεν το έχετε ήδη κάνει, τις ανακοινώσεις της ΟΔΕΕ από την 4η Απριλίου και του Συλλόγου από την 5 η Απριλίου. Τώρα αν εσείς, επιμένετε να θεωρείτε ενημέρωση μονάχα αυτή που γίνεται μέσω οπτικοακουστικού μέσου και όχι εγγράφως, δε μπορούμε να βοηθήσουμε!
Η δική μας πρωτοβουλία, ως προστιθέμενη στο κείμενο οδηγιών που εξέδωσε η
επιτροπή νομολογίας της ΟΔΕΕ, στόχο είχε τη μέγιστη δυνατή ενημέρωση των
συναδέλφων. Ως ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. έχουμε οργανώσει πολλές φορές στο παρελθόν
ανάλογες εκδηλώσεις και θα το πράξουμε και στο μέλλον. Δηλώνουμε δε, προς
τους “αυτόκλητους θεματοφύλακες” των ηθικών, θεσμικών και δημοκρατικών
αξιών του κλάδου πως, άδεια ή έγκριση για οποιαδήποτε πρωτοβουλία της
παράταξης, ανεξάρτητα αν αυτή έχει ενημερωτικό, συνδικαλιστικό, ή άλλο σκοπό, δεν υπάρχει περίπτωση να σας ζητηθεί.

 

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)