ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

 • Στο Γραφείο Κτηματογράφησης Κερατέας-Λαυρίου εξυπηρετείστε με προκαθορισμένο ραντεβού. Επικοινωνήστε στο τηλ. 22990-43006.
 • Και στο Γραφείο Κτηματογράφησης Αθηνών κλείνετε ραντεβού στο τηλ. 2100101010.
 • Υποθηκοφυλακείο Λαυρίου χωρίς πρόβλημα.
 • Υποθηκοφυλακείο Κερατέας κλείνετε ραντεβού στο τηλ. 22990-66266.
 • Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, η οποία ισχύει από 1/6/2020 έως 15/7/2020, αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων σε 20-25 στις μικρές αίθουσες και στις μεγαλύτερες αυξάνεται αναλόγως.
 • Καταργούνται μετά τις 30/6/2020 τα Υποθηκοφυλακεία Αιγάλεω και Περιστερίου. Από 1/7/2020 θα λειτουργεί κοινό Κτηματολογικό Γραφείο με έδρα το Περιστέρι.

 • Στα Υποθηκοφυλακεία/Κτηματολόγια Αχαρνών και Γλυφάδας συνεχίζει να είναι πολύωρη η αναμονή.
 • Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολόγιο Κρωπίας: Έλεγχος κατόπιν ραντεβού στο τηλ. 210-6020309. Για παραλαβή πιστοποιητικών εκτός σειράς. Για κατάθεση εγγράφων υπάρχει λίστα από το πρωί, παραλαμβάνονται τα έγγραφα, γίνεται έλεγχος και η είσοδος γίνεται μόνο για την πληρωμή. Το κάθε ραντεβού είναι 45 λεπτά, είσοδος ανά 2 άτομα και το πρωί αναρτάται η λίστα με τα ονόματα για έλεγχο.
 • Στα Υποθηκοφυλακεία/Κτηματολόγια Αθηνών και Πειραιά οι συνθήκες είναι καλύτερες.
 • Στο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολογικό Γραφείο Βύρωνα-Υμηττού πολύ καλή και γρήγορη εξυπηρέτηση.
 • Η ΙNTERAMERICAN παραλαμβάνει τις επιδόσεις υποθέσεων αυτοκινήτων στην Καλλιθέα, επί της οδού Δοϊράνης αρ.240.
 • Στο Α.Τ. Πειραιά παραλαμβάνουν θυροκολλήσεις στο ισόγειο.
 • Στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων επίσης κατεβαίνει υπάλληλος στο ισόγειο και παραλαμβάνει.
 • Για την WIND HELLAS οι επιδόσεις γίνονται πλέον Λεωφ. Αθηνών αρ.106.
 • Στην ασφαλιστική εταιρεία GENERALI παραλαμβάνουν πλέον κανονικά, δεν θυροκολλούμε.
 • Στην Τράπεζα ΑΤΤΙΚΗΣ , κατεβαίνει ο αρμόδιος υπάλληλος στο ισόγειο και παραλαμβάνει.
 • Στο Α.Τ. Ομόνοιας δεν μας υποχρεώνουν να φοράμε γάντια και μάσκα.
 • Να επισημάνω στους συναδέλφους που δουλεύουν ΚΕΔΕ, ότι λειτουργούν κανονικά οι Γραμματείες όλων των Δικαστηρίων της χώρας, οπότε όσοι έχουν πίνακες για κατάθεση στον Ειρηνοδίκη μπορούν να τους πάνε.
 • Οι επιδόσεις που αφορούν το ΕΤΕΑΕΠ θα γίνονται στη διεύθυνση: Φιλελλήνων αρ.13-15
 • Η PRAXIA BANK δεν είναι πλέον στο Χαλάνδρι. Επιδόσεις στην Καλλιθέα, στην οδό Λαγουμιτζή αρ.24 , στο ισόγειο του κτιρίου Regus.
 • Στην PQH η είσοδος είναι από την οδό Γρανικού και για την είσοδό σας χρειάζεται οπωσδήποτε γάντια και μάσκα.
 • Στην Εισαγγελία Αθηνών έχει σειρά για θερμομέτρηση στην κεντρική πύλη και σειρά στην είσοδο του κτιρίου. Μπαίνουμε ένας-ένας, πάμε πρώτα δικαστική συνδρομή χωρίς να μπούμε μέσα στο γραφείο, εν συνεχεία αφήνουμε την έκθεση στο φρουρό της εισόδου και βγαίνουμε πάλι έξω. Μας φέρνουν την υπογεγραμμένη έκθεση επίδοσης στο παράθυρο.
 • Να φοράτε μάσκες. Στα γραφεία της ΔΕΗ , στην ΑLPHA BANK και στις περισσότερες Υπηρεσίες θα σας απαγορεύεται η είσοδος.
 • Για επίδοση στο ΝΣΚ, βάζουμε σε φάκελο το/α προς επίδοσιν έγγραφο/α και τις προς υπογραφή εκθέσεις επιδόσεως , κλείνουμε το φάκελο, γράφουμε απ’ έξω το όνομά μας και τον αριθμό του/των προς επίδοσιν εγγράφου/ων και τον παραδίδουμε στο ισόγειο της ΚΥ του ΝΣΚ. Μετά από 2 εργάσιμες μέρες παίρνουμε τα αποδεικτικά επίδοσης από τη βιβλιοθήκη όπου τα τοποθετούν αλφαβητικά, την οποία έχουν κατεβάσει στο Ισόγειο. Για τυχόν περιπτώσεις κατεπείγοντος, θα συνεννοείστε πρώτα στο τηλ. 213-2121704.
 • Οι επιδόσεις στον ΟΑΕΔ γίνονται πλέον στο Ισόγειο, γραφείο 15.
 • Στις Δ.Ο.Υ. Νικαίας και Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας παραλαμβάνουν χωρίς πρόβλημα.
 • Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία “EUROBANK ERGASIAS” συστάθηκε πλέον ως “ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και δ.τ. “EUROBANK “, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Όθωνος αρ. 8, με Α.Φ.Μ:996866969-Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και είναι καθολική διάδοχος της “Τράπεζα Eurobank Ergasias AE”.
 • Τα ειδοποιητήρια Απριλίου ΕΦΚΑ για όλες τις κατηγορίες μη μισθωτών, θα αναρτηθούν την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020. Η καταληκτική ημερομηνία καταβολής θα είναι η Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020.

 

Με το σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε στη Βουλή ρυθμίστηκαν και τα εξής:

 • Aναστέλλεται η προθεσμία 2 μηνών για την κοινοποίηση Διαταγής Πληρωμής.
 • Αναστέλλεται η προθεσμία 30 ημερών για τις Αγωγές Τακτικής Διαδικασίας.
 • Ειδικότερα οι προθεσμίες της παρ. 2 του άρθρου 215, των παρ. 1 και 2 του 237 και του άρθρου 238 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), καθώς και οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών, ένδικων μέσων και πρόσθετων λόγων δεν συμπληρώνονται, αν δεν παρέλθουν επιπλέον τριάντα (30) ημέρες από την προβλεπόμενη λήξη τους.
 • Οι ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ μπορούν να διενεργούνται ενώπιον Ειρηνοδικείων και Συμβολαιογράφων , αλλά και ενώπιον Δικηγόρων από 1/6 έως 15/9/2020 που ισχύει η νέα τροπολογία και υποχρεωτικά γίνεται κλήτευση του αντιδίκου.
 • Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020 παρατείνεται η προθεσμία για τη ρύθμιση των 120 δόσεων σε οφειλές ασφαλιστικών εισφορών.
 • Η έκπτωση 25% στις εισφορές ΕΦΚΑ & ΕΤΕΑΕΠ θα ισχύσει και για τους μήνες Απρίλιο και Μάϊο.
 • Οι πλειστηριασμοί που είχαν ορισθεί κατά το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 έως 31.7.2020 ματαιώνονται και με πρωτοβουλία του επισπεύδοντος ορίζεται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ και με την αρχικά εκτιμηθείσα αξία και τιμή πρώτης προσφοράς, νέα ημέρα πλειστηριασμού σε 2-3 μήνες & οπωσδήποτε μετά τις 31.7.2020.
 • Στην ΚΥΑ αναφέρεται ρητά για τον ΚΕΔΕ μόνο η αναστολή των πλειστηριασμών έως 31/7. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει απαγόρευση για αναγκαστική εκτέλεση. Θα πρέπει οι συνάδελφοι που δουλεύουν ΚΕΔΕ να συννενοηθούν με την Υπηρεσία που τους έχει δώσει παραγγελίες με ημερομηνία έκδοσης πριν τις 12/3/2020, γιατί ενδέχεται να μην θέλουν να προχωρήσουν κάποιες κατασχέσεις κατά οφειλετών του Δημοσίου που ανήκουν σε πληττόμενους ΚΑΔ. Εννοείται ότι παραγγελίες που θα εκδοθούν από δω και στο εξής, έχουν ελεγχθεί και εκτελούνται κανονικά.
ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ

Καλησπέρα σας! Το τηλέφωνο στο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολόγιο Κρωπίας
210 6626652 θα το σηκώσει ποτέ κανείς? Αυτό μου έχουν δώσει για να κλείσω ραντεβού.Μια εβδομάδα καλώ για ραντεβού και όλο είναι κατειλημμένο …!

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)