ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.

Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Eπιμελητών

ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. - Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Eπιμελητών

ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΑ

κ.κ. Συνάδελφοι,                                                                                                                    έλαβα σήμερα το πρωΐ, όπως όλοι μας, την από 31.3.2020 επείγουσα ενημέρωση – προτροπή της Ε.Γ. της Ομοσπονδίας μας, με την οποία μας ενημερώνει και ταυτόχρονα μας καλεί : «οι επιδόσεις εγγράφων, να περιοριστούν στις άκρως απαραίτητες, που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις που περιγράφει η ΚΥΑ δηλαδή της προσωρινής δικαστικής προστασίας.».

Κατ’ αρχάς θα πρέπει να συγχαρούμε όλοι τη συνεχή ροή ενημερώσεων από την ΟΔΕΕ. Πράγματι καλύπτεται και με άμεσο τρόπο αυτή η πολυετής και παντελής έλλειψη ενημέρωσης.   Προφανέστατα και πρέπει να περιοριστούν οι επιδόσεις και οι μετακινήσεις μας στις απολύτως απαραίτητες για την προστασία εαυτών και αλλήλων από την υγειονομική καταιγίδα που πλήττει την ανθρωπότητα, αλλά… μοιραία γεννώνται ερωτήματα σχετικά με ποιες είναι οι εξαιρέσεις της εν θέματι ΚΥΑ.

  1. Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις των αγωγών τακτικής διαδικασίας και στην ειδική προθεσμία επίδοσης εντός 30 ημερών από της καταθέσεως του δικογράφου της αγωγής. Στην ΚΥΑ 124/20.3.2020 {ΦΕΚ 1080 Β’/28-3-2020} άρθρο TETAΡΤΟ παράγραφος β αναφέρεται : ….  “β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων”.   Στην ενημέρωση της ΟΔΕΕ αναφέρονται και οι δύο εγκύκλιοι των Πρωτοδικείου και Ειρηνοδικείου Αθηνών και αντιγράφουν επί λέξει: “ Όσον αφορά τη νέα τακτική διαδικασία .… , όλες οι προθεσμίες που σχετίζονται με τον χρόνο κατάθεσης δικογράφου αναστέλλονται για όλο το χρονικό διάστημα της αναστολής του δικαστηρίου ….”. Σημειώνεται πως οι δύο αυτές εγκύκλιοι αντιγράφουν ότι οι ΚΥΑ αναφέρουν.  Το ερώτημα λοιπόν είναι αν αυτό αφορά τους δικαστικούς επιμελητές ή όχι. Κατά την άποψή μου η αναστολή δεν αφορά στην υποχρέωσή μας προς επίδοση των δικογράφων αυτών αλλά αφορά τις προθεσμίες εκείνες που σχετίζονται με διαδικαστικές ενέργειες – και μόνο σε αυτές – που λαμβάνουν χώρα ενώπιον των δικαστηριακών υπηρεσιών. Οι επιδόσεις μας δεν εμπίπτουν σε αυτήν την πρόβλεψη αφού δεν λαμβάνουν χώρα ενώπιον τέτοιων αρχών αλλά απευθύνονται σε πολίτες ή νομικά πρόσωπα. Δηλαδή με λίγα λόγια αυτή η προθεσμία που αναστέλλεται είναι η εξαρχής κατάθεση του δικογράφου ή αν πρόκειται για αγωγές που ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ πριν από τις 13.3.2020 αναστέλλεται π.χ. η κατάθεση προτάσεων, αντικρούσεων , η λήψη μαρτυρικών καταθέσεων ενώπιον Ειρηνοδίκου κ.ο.κ.
  2. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 630 Α του Κ.Πολ.Δικ. δηλαδή τις επιδόσεις των δ-γών πληρωμής εντός διμήνου, αναφέρει και “νουθετεί” να χρησιμοποιούμε ως επιχειρήματα – για την άρνησή μας να επιδώσουμε τη δ-γη πληρωμής προς γνώση – τα άρθρα 255 ΑΚ  &  152 επ. ΚΠολΔικ.   Θεωρώ εσφαλμένη και άστοχη την επίκληση και των δύο αυτών άρθρων γιατί:  α)  το άρθρο 255 ΑΚ αναφέρεται στην αναστολή της παραγραφής της αξίωσης και μπορεί βέβαια να εφαρμόζεται αναλόγως κατ’ άρθρο 279 ΑΚ και στις αποσβεστικές (ουσιαστικού δικαίου) προθεσμίες, πλην όμως δεν εφαρμόζεται στη δικονομική προθεσμία του άρθρου 630 Α Κ.Πολ.Δικ. Είναι προφανές πως δεν καλυπτόμεθα – καθ’ οιονδήποτε τρόπο αφού δεν τίθεται καν θέμα παραγραφής ή απόσβεσης της αξίωσης αλλά δικονομικής προθεσμίας επίδοσης της δ.π., συνέπεια της μη τήρησης της οποίας είναι η αυτοδίκαιη παύση της ισχύος της και β) τα άρθρα 152 επ. του Κ.Πολ.Δικ. αναφέρονται στην επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση λόγω απωλείας της προθεσμίας από κάποιο διάδικο εξαιτίας ανωτέρας βίας ή δόλου του αντιδίκου του και στον τρόπο άσκησης. Στην πραγματικότητα η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται καν στη συγκεκριμένη περίπτωση και δεν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας για την επίδοση αφού αυτή δεν είναι από τις ενέργειες που εξαιρούνται από την θέματι ΚΥΑ.    Ειδικότερα δεν πρόκειται για διαδικαστική πράξη που διενεργείται ενώπιον των δικαστηρίων ώστε να αναστέλλεται το δίμηνο της επίδοσης ούτε για πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης

Τώρα η επίκληση της αποχής ως λόγος ανωτέρας βίας, ας μην το σχολιάσω καλύτερα !!!

Συζητώντας με συναδέλφους εκλεγμένους στα όργανα έμαθα πως από το Υπουργείο αρνούνται να απαντήσουν στο έγκαιρο και καίριο ερώτημα που επίσημα κατέθεσε η Ομοσπονδία και στις προφορικές συζητήσεις τους περιγράφουν πως «πρόθεσή τους είναι η γενική αναστολή»…. Αν λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα ας το γράψουν.  Στους νόμους ισχύει ότι είναι γραμμένο, όλοι δε μπορούμε να το διαβάσουμε.

Τέλος είναι απολύτως προφανές πως οι επιδόσεις γενικά (εξωδίκων, αποφάσεων κλπ) πρέπει να έχουν σταματήσει εδώ και δέκα πέντε ημέρες ήδη.  Δεν γεννάται συζήτηση από κανέναν για άλλες επιδόσεις πλην των λίγων και πολύ συγκεκριμένων εγγράφων (αγωγές τακτικής διαδικασίας και δ-γές πληρωμής κατατεθείσες ή εκδοθείσες [αντίστοιχα] έως τις 12.3.2020) πρέπει να επιδίδονται.  Άλλωστε ιστορικά αν ελέγξουμε, πάντα μα πάντα οι Σύλλογοι χορηγούσαν άδεια επιδόσεως για αυτά τα συγκεκριμένα δικόγραφα. Η μη χορήγηση αδειών στην παρούσα περίοδο ορθώς δεν προβλέπεται για την αποφυγή του συνεχούς συγχρωτισμού στα γραφεία του Συλλόγου αλλά αυτή η πρόνοια δεν είναι δυνατόν να καταστήσει τα συγκεκριμένα και μόνο δικόγραφα “ανεπίδοτα”.

Θέλω να πιστεύω πως οι διαφαινόμενες ανησυχίες που διατυπώνονται στην επείγουσα ενημέρωση δεν υφίστανται και οι δικαστικοί επιμελητές βρίσκονται στο ύψος των περιστάσεων και του κοινωνικού καθήκοντος και προστατεύουν τους εαυτούς τους, τα παιδιά τους και την κοινωνία όλη.

Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

Διονύσης Κριάρης

Κατηγορία: Ειδήσεις - Νέα

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Optionally add an image (JPEG only)