ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

logoΤις τελευταίες εβδομάδες μέλη της παράταξής μας έγιναν αποδέκτες ερωτημάτων από συναδέλφους, φορείς  αλλά και υπηρεσιακούς παράγοντες, σχετικά με τις αμοιβές που δικαιούμαστε για επιδόσεις καταλογιστικών πράξεων φόρου , τέλους, εισφοράς ή προστίμου που εκδίδουν φορολογικές ή τελωνειακές αρχές και αν η τιμολόγηση γίνεται με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ ή αυτές της κοινής διαδικασίας (ζώνες).

Η απάντησή  ήταν σαφέστατη … Οι συγκεκριμένες πράξεις  δεν έπαψαν να τιμολογούνται στο ήμισυ της κοινής διαδικασίας όπως οριζόταν στην παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν.3943/2011, σε συνδυασμό όμως με τις νέες ΚΥΑ 76297/30.10.2015 και  21798/11.03.2016, δηλαδή στο ½ της αντίστοιχης ζώνης όπου λαμβάνει χώρα η επίδοση και αν πρόκειται για περισσότερες της μίας επιδόσεις στο ίδιο τοπικό διαμέρισμα και στον ίδιο χρόνο , η πρώτη επίδοση  το ½ της τιμής της οικείας ζώνης , οι δε υπόλοιπες στο ½ της τιμής της πρώτης ζώνης.

Η επιβεβαίωση  ήρθε από  την απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο από 6-4-2016 και με αριθμό πρωτ. 6790 ερώτημα  της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού. Υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Δικαιοσύνης εξέδωσαν σχετικό έγγραφο – απάντηση , με το οποίο καθιστούν σαφές ότι για τις ανωτέρω πράξεις η αμοιβή των δικαστικών επιμελητών ορίζεται στο ήμισυ της κοινής διαδικασίας.

Δημήτρης Γέμελος

Σχετικό έγγραφο ακολουθεί

πΡΩΤ.-28596-15.06.2016

Κατεβάστε το αρχείο πατώντας εδώ

poulis84

Αποφασεις και εγγραφες ειδοποιήσεις για αναστολή λειτουργιών επιχείρησης ανήκουν σε αυτή την κατηγορία?
Το ίδιο θέλω να ρωτήσω και για τις αναγκαστικές κατασχέσεις εις χείρας τρίτου, όπως επίσης και για τις “κλήσεις για υποβολή απόψεων” (σχετικά με διαπιστωμένες παραβάσεις)

Χάρης Κοττικιάς

Οι ατομικές ειδοποιήσεις καταβολής – υπερημερίας των ΔΟΥ υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία?

Ελένη Καπότου

Οι κατά το άρθρο 37 του Κ.Φ.Δ. καταλογιστικές πράξεις αφορούν φόρο που έχει καταλογισθεί στον φορολογούμενο και για να βεβαιωθεί ταμειακά πρέπει
να προηγηθεί νόμιμη επίδοση σύμφωνα με το Ν. 3943/2011 (άρθρο 8 παρ. 6) έτσι ώστε να οριστοκοποιηθεί το ποσό του φόρου μετά την παρέλευση της νομίμου προθεσμίας για άσκηση ενδίκων μέσων και η πληρωμή των εξόδων αυτών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 Ν. 3943/2011 (άρθρο 8 παρ. 6, ΠΟΛ 1188/2001 όπως τροπ. με ΔΕΛ Α 1139948 ΕΞ 10-10-2012).
Οι κατά το άρθρο 47 του Κ.Φ.Δ. ατομικές ειδοποιήσεις καταβολής οφειλής / υπερημερίας και λήψης αναγκαστικών μέτρων κοινοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 5 του Κ.Φ.Δ. και έχουν μεταγενέστερη ημερομηνία των καταλογιστικών πράξεων. Δηλ. αφού έχει βεβαιωθεί ο φόρος λόγω κοινοποίησης των καταλογιστικών πράξεων και έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων αποστέλλεται η ατομική ειδοποίηση για λήψη αναγκαστικών μέτρων. Κατά συνέπεια η αμοιβή για την επίδοση των ατομικών ειδοποιήσεων γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΚΕΔΕ (ΦΕΚ 1560/2006) δηλ. αμοιβή 10,00 ευρώ + ΦΠΑ.

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)