ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

(Από την σελίδα τις ΟΔΕΕ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Από 1-1-2016 όπως σας έχουμε ενημερώσει επέρχονται αλλαγές στο λειτούργημά μας σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων μας, τις αμοιβές μας και την εφαρμογή των νέων διατάξεων του ΚΠολΔ.

Εφετειακή αρμοδιότητα

Από 1-1-2016

 • Ο Δικαστικός Επιμελητής ασκεί τα καθήκοντά του μόνο στην περιφέρεια του Εφετείου που είναι διορισμένος. Οι Δικαστικοί Επιμελητές όμως των περιφερειών Αθηνών – Πειραιά μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους στις περιφέρειες των δύο Εφετείων αντίστοιχα (ζητήσαμε από το Υπουργείο παράταση της εφετειακής μας αρμοδιότητας αλλά τούτο δεν κατέστη εφικτό διότι η εφαρμογή της διάταξης από 1-1-2016 είναι μνημονιακή υποχρέωση).
 • Συνεπώς: Πρέπει να έχουμε νέες σφραγίδες (αντί Πρωτοδικείου θα τεθεί η λέξη Εφετείου).
 • Στις ταυτότητές μας και στις εκθέσεις μας θα αναγράφεται: ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου….με έδρα το Πρωτοδικείο….
 • Οι οργανικές θέσεις για κάθε περιφέρεια Εφετείου προτάθηκε από την Ομοσπονδία μας να παραμείνουν οι ίδιες και να είναι το άθροισμα των θέσεων του μέχρι σήμερα αριθμού των Πρωτοδικείων. Απόσπασμα του εγγράφου μας:

«….Κύριε Υπουργέ,

  Όπως προκύπτει από επίσημα στοιχεία που τηρούνται (βιβλία επιδόσεων, εκθέσεις επιθεωρήσεων Ειρηνοδικών), η μείωση της εργασίας των δικαστικών επιμελητών είναι δραματική με αποτέλεσμα να πένονται κυριολεκτικά και να ασχολούνται με άλλες εργασίες, κάτι το οποίο δεν συνάδει με το κύρος δημόσιων λειτουργών της δικαιοσύνης.

Ο αριθμός των υπηρετούντων ήδη δικαστικών επιμελητών σε όλες τις περιφέρειες Εφετείων είναι σαφώς μεγαλύτερος των απαιτήσεων για παροχή υπηρεσιών και συγκριτικά πολύ μεγαλύτερος από οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης (όπως φαίνεται από τον συνημμένο πίνακα).

Πέραν αυτών είναι κατανοητό ότι οποιαδήποτε αύξηση των οργανικών θέσεων, σε συνδυασμό και προς την συνεχώς ελαττούμενη επαγγελματική ύλη, θα οδηγήσει σε παραπέρα κλιμάκωση του ήδη λειτουργούντος επαγγελματικού ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος υποβάθμισης της ποιότητας των παρεχομένων από τους δικαστικούς επιμελητές υπηρεσιών, πράγμα καθόλου ευχάριστο για το τελικό στάδιο απονομής της δικαιοσύνης, αφού θα γίνονται θύματα εκμετάλλευσης και θα ενδίδουν σε προτάσεις για μειωμένες αμοιβές από ισχυρούς και όχι μόνο εντολείς.

Δεδομένου ότι κάθε χρόνο οι κενούμενες θέσεις καλύπτονται με τη διαδικασία ενός πανθομολογουμένως αδιάβλητου διαγωνισμού, ελπίζουμε να συμφωνείτε ότι στον παρόντα χρόνο (και ενώ έπρεπε να προτείνουμε μόνο μείωση των οργανικών θέσεων) ουδείς συντρέχει λόγος για αύξηση των οργανικών θέσεων, διότι ο κορεσμός έχει εξαντλήσει κάθε όριο…..» 

Νέες Αμοιβές

 Από 1-1-2016

 • Ισχύουν οι νέες μας αμοιβές με τις ζώνες και τις σταθερές τιμές.
 • Οι αμοιβές αυτές προεισπράττονται και το ποσό της κάθε πράξης αναφέρεται με ποινή ακυρότητας στην πρώτη σελίδα της κάθε έκθεσης σε ευκρινές και διακριτό πλαίσιο.
 • Θα αναφέρονται μόνο τα ποσά των τεσσάρων ζωνών (35€, 55€, 73€, 95€) για τις επιδόσεις, τα ποσά των 660€ και 400€ για την έκθεση κατάσχεσης και του αποσπάσματος αντίστοιχα, καθώς και το ποσό των300€ για τη σύνταξη των υπολοίπων εκθέσεων εκτέλεσης (συν Φ.Π.Α.).
 • Σημειώνουμε ότι στις περιπτώσεις που υφίσταται Πρωτοδικειακήαρμοδιότητα σε άλλο νομό ο δικαστικός επιμελητής θα εισπράττει την αμοιβή των ζωνών από την έδρα του Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου είναι διορισμένος και όχι της περίπτωσης εκείνης της επίδοσης έξω από το νομό. {Π.χ. το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έχει αρμοδιότητα και στην Καλλικράτεια, που είναι νομός Χαλκιδικής. Ο δικαστικός επιμελητής από την Θεσσαλονίκη δεν θα υπολογίζει αμοιβή έξω από το νομό αλλά με βάση τις ζώνες που υπολογίζονται από την έδρα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Το ίδιο ισχύει – αμοιβή με ζώνες – και για τον δικαστικό επιμελητή με έδρα το Πρωτοδικείο Χαλκιδικής}.
 • Στην περίπτωση των περιφερειών Εφετείων Αθήνας – Πειραιά, η βάση υπολογισμού της χιλιομετρικής απόστασης (άσκησης καθηκόντων) ορίζεται το Εφετείο Αθηνών.
 • Εξετάζονται αυτές τις ημέρες από την Εκτελεστική Γραμματεία τρόποι προείσπραξης των αμοιβών μας ώστε αυτό να γίνει το συντομότερο δυνατό.
 • Σημειώνουμε ότι οι εκθέσεις στις οποίες αναγράφεται η αμοιβή μας είναι φορολογικό στοιχείο (σύμφωνα με την Πολ. 1023/20.1.2014). Το επόμενο διάστημα αναμένουμε απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών ώστε να είναι αποκλειστικό φορολογικό στοιχείο οι εκθέσεις μας.

Ετήσια εισφορά

 • Η ετήσια εισφορά μας σύμφωνα με τον Κώδικά μας όπως ισχύει σήμερα δεν μπορεί να είναι κατώτερη του ισάξιου της αμοιβής των 12 επιδόσεων ούτε ανώτερη του ισάξιου της αμοιβής των 25 επιδόσεων. Δυστυχώς η πρόταση που είχαμε καταθέσει για τροποποίηση της σχετικής διάταξης, ώστε η κατώτερη να είναι το ισάξιο των 6 επιδόσεων δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή διότι μέχρι το τέλος του χρόνου ψηφίζονται νόμοι με προαπαιτούμενα και μνημονιακές υποχρεώσεις. {Για τις προτάσεις τροποποίησης του Κώδικά μας θα συσταθεί επιτροπή το συντομότερο δυνατό οπότε και η σχετική πρότασή μας για τη μείωση της εισφοράς θα ψηφισθεί τον επόμενο χρόνο}.
 • Με βάση την πιο πάνω διάταξη και τις νέες μας αμοιβές για το κατώτερο της αμοιβής των 12 επιδόσεων θα έπρεπε να καθοριστεί η ετήσια εισφορά μας (ταυτότητα) στο ποσό των 420€ (12 επιδόσεις Χ 35€ η νέα μας αμοιβή).
 • Η Εκτελεστική Γραμματεία εξουσιοδοτημένη για τον καθορισμό της ετήσιας εισφοράς από τη Γενική συνέλευση της Ο.Δ.Ε.Ε. του Οκτωβρίου αποφάσισε ομόφωνα να παραμείνει η εισφορά στα σημερινά επίπεδα που ισχύουν και οι αμοιβές μας μέχρι το τέλος του 2015, δηλαδή στο ποσό των 276€(12Χ23€).

Εφαρμογή νέων διατάξεων ΚΠολΔ

Υπενθυμίζουμε:

 • Οι νέες διατάξεις και την αναγκαστική εκτέλεση εφαρμόζονται όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση διενεργείται μετά την 1.1.2016.
 • Οι διατάξεις για την δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Ταμείου Νομικών θα ισχύσουν από 1.5.2016. Μέχρι 30.4.2016 οι δημοσιεύσεις γίνονται όπως και σήμερα και ταυτόχρονα γίνεται ανάρτηση των δημοσιεύσεων στην ιστοσελίδα της ΟΔΕΕ και του Ταμείου Νομικών.
 • Μέχρι να εκδοθεί Προεδρικό διάταγμα που θα καθορίζει τον τρόπο προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου ορίζεται ως τιμή πρώτης προσφοράς – όπως και σήμερα – η αντικειμενική αξία.
 • Επίσης μέχρι την έκδοση του πιο πάνω Προεδρικού διατάγματος θα πρέπει να προσδιορίζουμε στην κατασχετήρια έκθεση επαναληπτικό πλειστηριασμό μέσα σε 14 ημέρες από τον αρχικό πλειστηριασμό και με μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς την οποία προσδιορίζουμε στο ½ της αξίας στην οποία εκτιμήθηκε το κατασχεμένο.
 • Η ημερομηνία πλειστηριασμού σύμφωνα με τις νέες διατάξεις είναι υποχρεωτικά 7 μήνες μετά την κατάσχεση και όχι πάντως μετά την παρέλευση 8 μηνών. Κατά συνέπεια οι πλειστηριασμοί (αφού δεν γίνονται τον Αύγουστο) θα οριστούν το Σεπτέμβριο του 2016.

Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπογραφών

 

 • Επειδή από 1.5.2016 η δημοσίευση αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης θα γίνεται στην ιστοσελίδα του Ταμείου Ασφάλισης Νομικών με ηλεκτρονικό τρόπο (θυμίζουμε και την ηλεκτρονική επίδοση) θα πρέπει να γίνει το συντομότερο η πιστοποίηση των ηλεκτρονικών υπογραφών όλων των δικαστικών επιμελητών.
 • Η Εκτελεστική Γραμματεία σε συνεδρίασή της – και λόγω του επείγοντος – αποφάσισε να επεξεργαστεί με μεγαλύτερη προσοχή το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (Μητρώο Δικαστικών Επιμελητών, ψηφιακές υπογραφές, προείσπραξη αμοιβών, αποϋλοποίηση ενσήμων, ηλεκτρονικό βιβλίο, ηλεκτρονικές επιδόσεις κ.λ.π.) και να προωθήσει προς το παρόν άμεσα την πιστοποίηση των ηλεκτρονικών υπογραφών (και την προείσπραξη). Λεπτομέρειες θα σας ανακοινώσουμε τις επόμενες ημέρες.
 • Την Τετάρτη 30-12-2015 θα αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας μας υποδείγματα εκθέσεων σύμφωνα με το νέο ΚΠολΔ και τον τρόπο αναγραφής σ’ αυτές των αμοιβών μας.
 • Επίσης τις χιλιομετρικές αποστάσεις από τις έδρες όλων των Πρωτοδικείων για όλες τις περιοχές της Ελλάδας.
 • Επίσης όλες τις περιφέρειες των Εφετείων και τα αντίστοιχα Πρωτοδικεία που ανήκουν σε κάθε Εφετείο.
 • Θυμίζουμε ότι από 23 Δεκεμβρίου μέχρι 7 Ιανουαρίου δεν επιτρέπεται αναγκαστική εκτέλεση για απόδοση ακινήτου, απαγορεύεται η σύλληψη εκείνου που καταδικάστηκε σε προσωπική κράτηση και δεν επιτρέπεται επίσης η αφαίρεση κινητού σύμφωνα με το άρθρο 941 ΚΠολΔ.

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)