Επιδόσεις ποινικών δικογράφων. Ήρθε η ώρα;

Κυρίες & κύριοι συνάδελφοι,

  Ένα από τα πλέον σοβαρά θέματα για τον κλάδο μας συζητήθηκε στην πρόσφατη Ολομέλεια της Ομοσπονδίας μας, το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 και αφορά το ενδεχόμενο της ανάληψης των επιδόσεων των ποινικών δικογράφων από τους Δικαστικούς Επιμελητές.  Ένα ζήτημα που όπως γνωρίζετε, μας έχει απασχολήσει εδώ και πολλά χρόνια.

  Οι συντονισμένες και στοχευμένες ενέργειες του Αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας κ. Νίκου Αντωνίου που έχει αναλάβει το συγκεκριμένο έργο, σε συνεννόηση πάντα με τον Πρόεδρο κ. Δημοσθένη Τσιριγώτη και την συνδρομή του ετέρου Αντιπροέδρου κ. Χρήστου Μπούρα, έχουν συμβάλει στο να είμαστε λίγο περισσότερο αισιόδοξοι στην επίτευξη αυτού του στόχου.

  Δεν θα αναλωθούμε σε πολλές λεπτομέρειες για το πως φτάσαμε σε αυτό το σημείο, αυτό που έχει περισσότερο ενδιαφέρον τώρα  είναι να εστιάσουμε στο εάν και πως αυτή η ύλη θα πρέπει να αναληφθεί από τον Κλάδο μας, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στο δημόσιο διάλογο.

   Αυτή άλλωστε ήταν και η απόφαση της Ολομέλειας, να συνεδριάσουν εντός της εβδομάδας οι Σύλλογοι ούτως ώστε να υπάρχουν οι απόψεις του συνόλου των συναδέλφων, εν όψει της επικείμενης συνάντησης των δύο Αντιπροέδρων μας με τους εκπροσώπους των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη την ερχόμενη Παρασκευή 22/10/2021. Διευκρινίζεται πως θα αναφερθούμε μόνο σε ανακοινώσιμα στοιχεία, αφού οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη και δημοσιοποίηση του συνόλου των πληροφοριών, μόνο κακό μπορεί να κάνει στην προσπάθεια του Κλάδου.

   Από τα στατιστικά δεδομένα που έχουν παραθέσει οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προκύπτει πως:

 • την τελευταία διετία τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας διακινούν περίπου 1.500.000 δικόγραφα ετησίως. Μεγάλο μέρος αυτής της ύλης αφορά και δικόγραφα των Διοικητικών Δικαστηρίων.
 • Για τις ανάγκες  αυτού του έργου απασχολούνται περί τα 1.800 στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. και διατίθενται πλέον των 700 περιπολικών και άλλων οχημάτων.
 • Το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος για το Υπ.Προ.Πο. για αυτό το έργο εκτιμήθηκε περί τα τριάντα εκατομμύρια ευρώ (κατά προσέγγιση, δεν δόθηκαν περεταίρω στοιχεία).
 • Ενδεχόμενο πρόσληψης επιπλέον Αστυνομικών για το σκοπό αυτό, θα είχε ένα κόστος πλέον των 40.000.000 € για τη μισθοδοσία, εκπαίδευση κι εξοπλισμό αυτών και δεν θα έλυνε και το ζήτημα χρήσης υπηρεσιακών οχημάτων.
 • Το Υπ.Προ.Πο. θέλει πάση θυσία να απαλλαγεί από αυτό το έργο, προκειμένου να διαθέσει το προσωπικό και μέσα που απασχολούνται στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

    Είναι δεδομένο πως ο τεράστιος όγκος της συγκεκριμένης ύλης αποτελεί ισχυρό δέλεαρ, οφείλουμε όμως να εξετάσουμε προσεκτικά κάθε επιμέρους παράμετρο πριν την λήψη οποιασδήποτε απόφασης.

    Κατ’ αρχήν πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο κύριος όγκος αυτών των δικογράφων απευθύνεται σε πολίτες, υπάρχουν όμως και δικόγραφα που απευθύνονται σε εγκληματίες με βαρύ ποινικό μητρώο και τίθεται θέμα ασφάλειας μας. Το συγκεκριμένο ζήτημα τέθηκε από τους Αντιπροέδρους μας στις αρχικές συζητήσεις και η ηγεσία του Υπ.Προ.Πο. έχει δεσμευθεί για παροχή αστυνομικής συνδρομής σε αυτές τις περιπτώσεις.

    Ένα ζήτημα ακόμα που τέθηκε, είναι αυτό της πρόσβασης των απομακρυσμένων περιοχών και ιδίως των νησιών, όπου επίσης εξασφαλίστηκε δέσμευση συνδρομής των Αρχών εάν αυτό απαιτείται σε επείγουσες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα διάθεση σκαφών του Λιμενικού σε δύσκολα προσβάσιμες περιοχές. Ο τρόπος διανομής αυτών των δικογράφων είναι ένα θέμα ακόμα που πρέπει να διευθετηθεί και παρακάτω θα αναφερθεί πρόταση μας για την υλοποίηση του.

   Κατά την άποψη  μας όμως, το σημαντικότερο όλων είναι αυτό της αμοιβής μας, πόσο και κυρίως πως θα πληρωνόμαστε; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα κρίνει εάν πρέπει να αναλάβουμε αυτή την ύλη ή όχι. Εδώ υπεισέρχεται το Υπουργείο Οικονομικών που έχει και το ταμείο και είναι ένα από τα ζητήματα που συζητούνται, ως εκ τούτου θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο πριν ειπωθεί κάτι συγκεκριμένο.

   Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι εκπρόσωποι μας έχουν αποκλείσει ενδεχόμενο πληρωμής μας μέσω του ΤΑΧΔΙΚ και το Υπουργείο έχει ήδη συμφωνήσει σε αυτό, καθώς επίσης να επισημάνουμε πως οι διαδικασίες πληρωμής με βάση τον ΚΕΔΕ είναι εξαιρετικά γραφειοκρατικές, γεγονός που σε πρώτη φάση αποθαρρύνει αμφότερα τα μέρη σε επιλογή αυτού του τρόπου πληρωμής. Έχει προταθεί μια εναλλακτική αρκετά ενδιαφέρουσα, αλλά επειδή οι συζητήσεις πλέον εστιάζονται σε αυτό το κομμάτι, θα ήταν καλό να περιμένουμε τις οριστικές αποφάσεις πριν ανακοινωθεί κάτι.

  Εν κατακλείδι, η θέση μας είναι πως εάν διευθετηθεί το οικονομικό σκέλος κατά τρόπο ικανοποιητικό για το Κλάδο, αυτή ύλη πρέπει να περιέλθει στους Δικαστικούς Επιμελητές. Ναι, υπάρχουν ζητήματα προβληματισμού, τα οποία όμως είναι στο σύνολο τους αντιμετωπίσιμα κατά τη γνώμη μας.

  Θεωρούμε όμως πως η ανάληψη αυτής της ύλης θα αποτελέσει εφαλτήριο μιας αλυσιδωτής αντίδρασης ευεργετικών για τον Κλάδο επακόλουθων. Ενδεικτικά αναφέρω:

 1. Δίδεται η ευκαιρία μιας κατ’ αρχήν εφαρμογής του άρθρου 139 με κατανομή ύλης ισότιμα στο σύνολο των συναδέλφων, δημιουργώντας έτσι ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για κάθε Δικαστικό Επιμελητή.
 2. Επιτυχής διεκπεραίωση αυτής της ύλης από εμάς, μπορεί λειτουργήσει ως οδηγός και πρότυπο για διεκδίκηση επιπλέον πηγών ύλης.
 3. Οι νομοθετικές παρεμβάσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση του είναι ελάχιστες, αφού το άρθρο 155 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ήδη προβλέπει την επίδοση μέσω Δικαστικών Επιμελητών. Έτσι η εφαρμογή του  μπορεί να γίνει άμεσα.
 4. Μπορεί να συμβάλει στην αναβάθμιση των υποδομών των Συλλόγων και της Ομοσπονδίας. Ενδεικτικά θα πούμε πως με μια πολύ μικρή επιβάρυνση ανά επίδοση που σε καμία περίπτωση δε θα υπερβαίνει τα πενήντα λεπτά (0,50 €) υπέρ Συλλόγων και Ομοσπονδίας, θα οδηγήσει σε πρόσληψη προσωπικού στους Συλλόγους και εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Υποθέσεων ( εφεξής ΣΔΥ) στην Ομοσπονδία. Με αυτό τον τρόπο η διακίνηση και διανομή της ύλης θα γίνεται άμεσα, εύκολα και δίκαια για όλους.
 5. Η εγκατάσταση ΣΔΥ θα συντελέσει στην ανάληψη της ύλης των δικογράφων του εξωτερικού, απαλλάσσοντας έτσι επιπλέον προσωπικό για το Υπουργείο Δικαιοσύνης που τώρα απασχολείται με αυτό το έργο. Υπενθυμίζουμε πως με βάση το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1784/2020 που τίθεται σε ισχύ τον Ιούλιο του 2022, τα κράτη – μέλη υποχρεούνται στη δημιουργία τέτοιας πλατφόρμας για τη διακίνηση των δικογράφων εξωτερικού (Για το συγκεκριμένο θα επανέλθουμε σε επόμενο άρθρο μας).
 6. Η εγκατάσταση του ΣΔΥ θα εξασφαλίσει την αυθεντικοποίηση και μοναδικότητα κάθε πράξης μας, κάνοντας εύκολα ανιχνεύσιμη και αποτρέποντας οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά συναδέλφων, που φημολογείται πως υιοθετούν τέτοιες πρακτικές, χωρίς όμως αυτή τη στιγμή και με τα υπάρχοντα μέσα, να είναι δυνατός ο εντοπισμός τους.
 7. Η ενσωμάτωση στο ΣΔΥ κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων πληρωμών, θα εξασφαλίσει την είσπραξη της νόμιμης αμοιβής μας, ελαχιστοποιώντας τα φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού και μειοδοσίας.
 8. Θα αποτελέσει ένα παράθυρο ευκαιρίας για τουλάχιστον μια πενταετία, ούτως ώστε ο Κλάδος να ενσωματώσει όλα εκείνα τα μέσα και λειτουργίες που θα του επιτρέψουν να σταθεί  στην ψηφιακή εποχή.

   Κλείνοντας θα επαναλάβουμε πως το κύριο ζητούμενο στην ανάληψη αυτής της ύλης και αυτό για το οποίο ήδη εργάζεται η Ομοσπονδία μας δια των Αντιπροέδρων της που το έχουν επιφορτιστεί, είναι αυτό της οικονομικής εξασφάλισης των συναδέλφων.

Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα έχουμε ευχάριστα ανακοινώσιμα αποτελέσματα.

Για την Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Επιμελητών

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Α. Γρηγόρης

Έφη Παναγουλακου

Γιώργο μου καλησπέρα

Έλαβα το mail σου και σε ευχαριστώ για την απάντηση σου στο σχόλιο μου. Κατανοώ ότι υπάρχει τεχνικό πρόβλη και δεν έχει αναρτηθεί εδω ακόμα. Περιμένω την ανάρτηση προηγούμενου σχολίου μου, την απάντηση σου σε αυτό, και του σημερινου σχολίου μου.
Στο mail σου αναφέρεις επί λέξη …. “””στο σχόλιο σου υπάρχει μια παρανόηση ανάμεσα στην πρόταση για την ανάληψη των ποινικών επιδόσεων και το άρθρο 51 του Κώδικα μας. Σε μια προσπάθεια να διευκολύνω, θα υπενθυμίσω πως βάσει του Κώδικα μας, στο άρθρο 51 ΔΕΝ προβλέπονται έσοδα για το Σύλλογο, αλλά μόνο μέρισμα για τους συναδέλφους”””.
Γιώργο μου μάλλον στην απάντηση σου υπάρχει μια παρανοήση Στο ΑΡΘΡΟ 51 που εστάλει στο υπουργείο από την ομοσπονδία ,στην παράγραφο 9 καθορίζεται το ποσό 3% έως 5% το οποίο θα κρατά ο σύλλογος ως αποζημίωση για αντιμετώπιση των σχετικών δαπανών.
Δεν τα λέω εγώ αυτά έτσι εχει κατατεθεί στο Υπουργείο, εκτός αν άλλα αποφασίζεται ότι θα καταθέσει η ομοσπονδία και άλλα καταθέτει χωρίς να το γνωρίζουν οι υπόλοιποι. Πράγμα που τώρα τελευταία δεν μπορώ να πω ότι δεν συμβαίνει.
Άλλη παρακράτηση θα έχουμε για τα ποινικά και άλλη για τα υπόλοιπα!!!! Απλά το 51 δεν σας αφορά δεν το θέλετε. Γιαυτό προτείνετ παρακρατηση 0,50 λεπτά από ποινικά.

Σου επισυνάπτω σχετικό για άρθρο 51 που έχει κατατεθεί στο Υουργείο.

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ! ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΔΩΣΕΙΣ ΣΕ ΡΟΜΑ ,ΣΕ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΕΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΡΧΙΣΤΕΣ ΣΕ ΨΥΧΟΠΑΘΕΙΣ ;ΠΑΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙΣ ΜΙ Α ΚΛΗΣΗ, ΠΟΥ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ; ΩΣΠΟΥ ΝΑ ΕΛΘΕΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΟ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ ,ΝΑ ΣΕ ΚΑΨΟΥΝ ,ΝΑ ΣΕ ΤΡΑΥΜΑΤΊΣΟΥΝ ΜΙΑ ΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΩΣΕΙΣ ΛΑΘΟΣ ΣΕ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ,ΚΙΝΔΥΝΕΎΕΙΣ ΜΕ ΦΥΛΑΚΗ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΕ ΠΕΡΝΟΥΝ ΤΡΕΙΣ Η ΩΡΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ;

Έφη Παναγουλακου

Όλα πολύ ωραία .Η μονη διαφωνία και απορία μου είναι στο σημείο για την πολύ μικρή επιβάρυνση ανά επίδοση που σε καμία περίπτωση δε θα υπερβαίνει τα πενήντα λεπτά (0,50 €) υπέρ Συλλόγων και Ομοσπονδίας, θα οδηγήσει σε πρόσληψη προσωπικού στους Συλλόγους και εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Υποθέσεων ( εφεξής ΣΔΥ) στην Ομοσπονδία. Εδώ δε βλέπω εφαρμογή του άρθρου 51 που τόσο πολύ αγωνίζεστε ώστε να εφαρμοστεί. Απλά ένα διαχωρισμό για τα συγκεκριμένα έγγραφα. Αυτό που καταλαβαίνω ότι αυτό το άρθρο 51 δεν είναι στις προθέσεις σας να το στηρίξετε για να εφαρμοστεί.

Έφη Παναγουλάκου

Γιώργος Γρηγόρης

Αγαπητή Έφη την καλησπέρα μου,
Για κάποιο λόγο που δεν κατανοώ, στο σχόλιο σου υπάρχει μια παρανόηση ανάμεσα στην πρόταση για την ανάληψη των ποινικών επιδόσεων και το άρθρο 51 του Κώδικα μας. Σε μια προσπάθεια να διευκολύνω, θα υπενθυμίσω πως βάσει του Κώδικα μας, στο άρθρο 51 ΔΕΝ προβλέπονται έσοδα για το Σύλλογο, αλλά μόνο μέρισμα για τους συναδέλφους. Στην πρόταση μας προτείνεται μια μικρή εισφορά ανά επίδοση που αποκλειστικό σκοπό έχει τη δημιουργία υποδομών που τώρα δεν υπάρχουν, σε Σύλλογους & Ομοσπονδία προκειμένου αυτή η ύλη να μπορεί να διεκπεραιωθεί πιο γρήγορα, πιο εύκολα και πιο δίκαια. Βεβαίως αυτή η υποδομή θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλους σκοπούς μελλοντικά, μη εξαιρουμένης και της εφαρμογής του άρθρου 51.
Σε ότι αφορά τη θέση μας για το άρθρο 51 που – εσφαλμένα κατ’ εμέ – θεωρείς ότι δεν είναι στις προθέσεις μας, θα έχεις την ευκαιρία να τη διαπιστώσεις σε λίγο καιρό, που η τροποποίηση του άρθρου 51 θα έχει επιτευχθεί.

Ευελπιστώ να ξεκαθάρισα σε κάποιο βαθμό τις απορίες σου και παραμένω στη διάθεση σου για κάθε επιπλέον διευκρίνηση.

Φιλικά

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)