ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ …… ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ

margarr Συνάδελφοι με αφορμή την συνεχιζόμενη πολυήμερη αποχή από τα καθήκοντά μας και το σημερινό καθεστώς χορήγησης αδειών από τον Σύλλογό μας, θα ήθελα να επισημάνω πως είναι αδιανόητο στην σημερινή εργασιακή απραξία που βρίσκεται το μεγαλύτερο ποσοστό του κλάδου μας, να χάνουμε πελάτες επειδή, το οποιοδήποτε μέλος από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας δεν εγκρίνει την χορήγηση άδειας για την επίδοση ενός εγγράφου χωρίς να μας δίνεται η δυνατότητα να ″λογοδοτεί″ για αυτή του την απόφαση, εάν είναι σωστή ή όχι και θα εξηγήσω παρακάτω τι εννοώ με αυτό.

 Για να γίνω περισσότερο σαφής, με ποιο τρόπο διασφαλίζεται σήμερα ο κάθε συνάδελφος από την στιγμή που δεν θα δοθεί άδεια σ’ αυτόν να επιδώσει κάποιο έγγραφο, ότι δεν θα επιστρέψει αυτό στον εντολέα του, και αυτός μέσω ενός άλλου συναδέλφου ο οποίος θα έχει καλύτερες δημόσιες σχέσεις με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα ζητήσει εκ νέου!!! και θα πάρει άδεια για την επίδοσή του!!!

 ΛΥΣΕΙΣ έχουν προταθεί πολλές…. και δεν θα διαφωνήσω ούτε στην θεσμοθέτηση μελλοντικών επιτροπών χορήγησης αδειών, αφού πρώτα όμως διασφαλίσουμε την συμμετοχή όλων των παρατάξεων, ισότιμα σ’ αυτές, με συναδέλφους αξιόπιστους και καταρτισμένους, ώστε να χορηγούνται με διαφάνεια, δημοκρατικά και χωρίς ρουσφετολογικά κριτήρια.
Διαβάστε περισσότερα…