ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ …… ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ

margarr Συνάδελφοι με αφορμή την συνεχιζόμενη πολυήμερη αποχή από τα καθήκοντά μας και το σημερινό καθεστώς χορήγησης αδειών από τον Σύλλογό μας, θα ήθελα να επισημάνω πως είναι αδιανόητο στην σημερινή εργασιακή απραξία που βρίσκεται το μεγαλύτερο ποσοστό του κλάδου μας, να χάνουμε πελάτες επειδή, το οποιοδήποτε μέλος από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας δεν εγκρίνει την χορήγηση άδειας για την επίδοση ενός εγγράφου χωρίς να μας δίνεται η δυνατότητα να ″λογοδοτεί″ για αυτή του την απόφαση, εάν είναι σωστή ή όχι και θα εξηγήσω παρακάτω τι εννοώ με αυτό.

 Για να γίνω περισσότερο σαφής, με ποιο τρόπο διασφαλίζεται σήμερα ο κάθε συνάδελφος από την στιγμή που δεν θα δοθεί άδεια σ’ αυτόν να επιδώσει κάποιο έγγραφο, ότι δεν θα επιστρέψει αυτό στον εντολέα του, και αυτός μέσω ενός άλλου συναδέλφου ο οποίος θα έχει καλύτερες δημόσιες σχέσεις με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα ζητήσει εκ νέου!!! και θα πάρει άδεια για την επίδοσή του!!!

 ΛΥΣΕΙΣ έχουν προταθεί πολλές…. και δεν θα διαφωνήσω ούτε στην θεσμοθέτηση μελλοντικών επιτροπών χορήγησης αδειών, αφού πρώτα όμως διασφαλίσουμε την συμμετοχή όλων των παρατάξεων, ισότιμα σ’ αυτές, με συναδέλφους αξιόπιστους και καταρτισμένους, ώστε να χορηγούνται με διαφάνεια, δημοκρατικά και χωρίς ρουσφετολογικά κριτήρια.

 Σε κάθε περίπτωση όμως, με οποιοδήποτε καθεστώς και αν χορηγούνται αυτές, πρέπει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σήμερα ή η μελλοντική επιτροπή αύριο, να βασίζεται σε προκαθορισμένα κριτήρια που θα ισχύουν για την χορήγηση των αδειών έτσι ώστε να αναλαμβάνει και την ευθύνη της απόφασης, λογοδοτώντας για τη σωστή τήρηση αυτών.

 Με την επισήμανση λοιπόν της ένδειξης ″ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ….. ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ″ στην αίτηση που θα καταθέτει ο ενδιαφερόμενος, η οποία θα υπογράφεται από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της επιτροπής και θα πρωτοκολλείται σε ειδικό χειρόγραφο ή ηλεκτρονικό αρχείο, στο οποίο θα συμπληρώνονται τα στοιχεία του αιτούντα, του εγγράφου (είδος, αριθμός κατάθεσης κ.λ.π.) καθώς και αν χορηγήθηκε ή δεν χορηγήθηκε άδεια, θα εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια, θα αποκλείσουμε περιπτώσεις όπως αυτή που αναφέρθηκα παραπάνω και θα στείλουμε το μήνυμα, πως ″ο Σύλλογος δεν είναι ούτε θα γίνει τσιφλίκι κανενός″.

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΓΚΑΣ

 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

 ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Optionally add an image (JPEG only)